Het gemeentebestuur en het OCMW van Galmaarden vieren personeelsfeest

Op 2 januari was er in het Baljuwhuis in Galmaarden het personeelsfeest georganiseerd door het gemeentebestuur en het OCMW. Beide besturen organiseren reeds verschillende jaren een feest voor het Nieuwe Jaar.

Het was opnieuw zeer aangenaam, een leuke sfeer en de tafels waren zeer feestelijk gedekt. Burgemeester Pierre Deneyer dankte in zijn nieuwjaarstoespraak alle medewerkers van de gemeente en benadrukte het belang van een goede werking van alle personeelsleden die ten dienste staan van de bevolking. Secretaris Kristof Andries gaf op zijn beurt uitleg over de integratie OCMW-Gemeente die er staat aan te komen.

Integratie OCMW in de gemeente

De Vlaamse Regering wil de openbare centra voor maatschappelijke welzijn (OCMW) integreren in het gemeentebestuur. Tot op heden had zowel het OCMW als het gemeentebestuur een eigen rol in het sociaal beleid op gemeentelijk niveau. Zo was het OCMW bevoegd voor o.a. de individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Terwijl de andere sociale aangelegenheden opgenomen werden door het gemeentebestuur. Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet Lokaal Bestuur definitief goed. Daarmee wordt een overheveling van de OCMW-taken in het gemeentebestuur uitgevoerd. Dat moet op termijn leiden tot meer integratie, transparantie en efficiëntie van het gemeentelijk sociaal beleid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?