'Het Derde Paradijs' groeit in Oplombeek

Zondag werden de poorten van het domein ‘Kasteelhoeve Oplombeek’ opengezet. Geïnteresseerden konden er een kijkje komen nemen in het landschapsproject, dat uitgevoerd werd in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Daarin valt een natuurlijk kunstwerk ‘Het Derde Paradijs’, naar de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto, op.

Het kasteeldomein is een historische site. De eerste vermeldingen van de Kasteelhoeve dateren al van in de middeleeuwen. Het gebouwencomplex is ook opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen. Een waardevol historisch kader dat - samen met de uitzonderlijke ligging - voor de familie Dujardin-Desloover de inspiratie vormde om deze plek nieuw leven in te blazen.

“We renoveerden de basiswoning en deden enkel instandhoudingswerken van de andere gebouwen, terwijl we ondertussen plannen maakten voor een verdere invulling van de gehele site. Sinds 1971 nam het aantal landschapselementen op de site voortdurend af. Vanaf 2005 nemen de landschapselementen terug toe: de boomgaard werd heraangelegd en op de weide werden enkele ‘solitairen’ aangeplant”, vertelt Lydia Desloover. Gezien biodiversiteit centraal staat in de visie van invulling geven aan het domein vroegen Lydia en Paul Dujardin voor hun huwelijk van twee jaar geleden geen geschenken, maar wel een bijdrage om meer bomen aan te planten.

Dreef

Onder de verdwenen landschapselementen was er een dreef die van uit de Populierstraat naar de hoeve leidde. “In 2019 werd samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de bomendreef heraangelegd, hagen en houtkanten aangeplant.”, vertelt Anneleen Vanderputten, verantwoordelijke erfgoed bij het regionaal landschap.

“In de weide werd het symbool ‘Terzo Paradiso’ van Michelangelo Pistoletto als land-art aangelegd. Op die manier gaan kunst, erfgoed en landschap hand in hand. Vanuit het Regionaal Landschap zijn we steeds bezig om mensen te betrekken bij streekeigen natuur en landschap.”

Opzet is om dit domein verder te laten evolueren als een eco-site waar kinderen en volwassenen het belang en de kracht van de natuur kunnen herontdekken. Het verder in ere herstellen van de boomgaard, het samenwerken met lokale boeren en verenigingen, het uitbouwen van een permacultuurmoestuin en bloementuin, alsook het opstarten van een voedselbos staan hier centraal. Op die manier blijft deze plek in constante verandering en dialoog met de omgeving en de mensen die hier langskomen.

‘Het Derde Paradijs’ in Gooik

 Dit is het embleem van het ‘Het Derde Paradijs’ dat bedacht werd door Michelangelo Pistoletto. Het staat symbool voor een universeel artistiek en maatschappelijk project dat de natuur wil verzoenen met de hedendaagse ‘artificiële’ wereld.

 

Pistoletto voegde aan het wiskundige symbool voor oneindig (∞) een derde cirkel toe. De linkse cirkel staat voor het natuurlijke paradijs waaruit de mens voortkomt en de rechtse voor het artificiële paradijs dat de mens zelf door wetenschap en techniek heeft gecreëerd. De tegengestelde cirkels bedreigen elkaar met vernietiging. Pistoletto laat ze echter in elkaar vloeien met een derde centrale cirkel: ‘Het Derde Paradijs’. Hierin kunnen natuur en cultuur tot een harmonieuze verzoening komen.

Lydia en Paul willen met de symbolische ingreep met inheems plantgoed een levend statement maken voor een duurzame samenleving en de voorbijganger doen nadenken over zijn of haar mogelijkheden om hieraan mee te werken. 

Michelangelo Pistoletto (1933) is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse kunstbeweging Arte Povera uit de jaren 1960. De term verwijst niet enkel naar de armoedige materialen die de kunstenaars gebruiken, maar geeft ook kritiek op overvloed en verspilling in de consumptiemaatschappij. Materiële rijkdom die tot geestelijke armoede leidt en zelfs tot vernietiging van de wereld en van het voortbestaan van de mens zelf.  

Een project met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?