Het ‘Blaa ettekes’ fonds is reddingsboei voor carnavalgroepen

Er is een fonds opgericht om de carnavalsgemeenschap een financiële reddingsboei aan te bieden zodat er geen enkele groep overboord gaat in deze vreemde tijden. Het begon allemaal met een knutselintiatief van Ronny De Facteur, waarbij hij door de verkoop van zelfgemaakte blauwe hartjes, de chaarbouwende carnavalgroepen een financieel ‘hart onder de riem’ wou steken.

Het nobel initiatief werd opgepikt door de sympathiserende verenigingen Gilles & Pierrots van Groot Halle en HKV De Gebeure, die vroegen of ze op één of andere manier ook hun duit in het zakje konden doen. Op die manier zouden ze er samen voor zorgen dat de chaarbouwende carnavalsverenigingen een harder duwtje in de rug krijgen om de moeilijke corona-jaren te kunnen overbruggen. Op die manier ontstond een soort fonds dat als bedoeling heeft om de verkregen gelden te verdelen over de carnavalsgroepen.

Na het wereldkundig maken van het fonds tijdens de groepenvergadering van Halattraction zagen nog een aantal groepen de kans schoon om hun bijdrage te leveren en zo de groepspot nog wat te spijzen.

De 1757 blauwe hartjes die door Ronny de facteur eigenhandig en vakkundig werden gezaagd, geschuurd en geverfd werden,  brachten maar liefst 6.481 euro op.

Na 51 kg witte kool, 8750 gerolde balletjes, 1230 gespoten torentjes puree en 310 chocomousses later klokten de Gilles en Pierrots af op 6.144,22 euro.

Tel daarbij de gulle gift van de Gebeure bij op, 2 500 euro, en je komt al snel aan: 15.097,72 euro.

Na de groepenvergadering zorgen de Hofmaarschalken en Tien en tander nog voor een kapitaalsinjectie zodat we finaal 16.185,32 euro te verdelen hebben.

De bedoeling van het fonds is om een eerder duurzame financiële stimulans te geven en zodoende niet alles in ‘iene kie’ op te doen. Het spreekt voor zich dat de middelen enkel voor carnavaldoeleinden kunnen gebruikt worden.

De komende weken wordt (via bankoverschrijving, nooit in cash geld) 50% van het bedrag onder de groepen volgens een bepaalde verdeelsleutel.

-              cat. 1: groepen die een loods huren krijgen een iets groter bedrag

-              cat. 2: losse groepen zonder veel verplichtingen

-              cat. 3: individuen die zeker een steuntje verdienen.

De overige 50% van het bedrag en de bijdragen van de groepen, die lieten weten om voorlopig geen beroep te willen doen op het fonds, blijft op een rekening staan en kan door groepen in ernstige en dringende financiële moeilijkheden aangesproken worden per schijf van 20% van het overgebleven bedrag. Voor deze tussenkomst bekijken ze per dossier welke terugbetaalmodaliteiten er van toepassing kunnen zijn. Gaat het om een ongelukkige ‘cash flow’ waardoor er geen materiaal kan aangekocht worden, dan kopen we materiaal met de middelen van het fonds. Duiken er plots onvoorziene kosten op, dan kan (moet) men ons zeker aanspreken om te bekijken wat we voor de groep kunnen betekenen.

We engageren ons ook om op elke groepenvergadering een stand van zaken te geven zodat 100% transparantie naar de groepen (en de sponsoren) gegarandeerd blijft.

Als de pandemie echt voorbij is, alles terug op volle toeren draait en het fonds eigenlijk overbodig is, dan wordt wat er nog in kas is verdeeld en gaat het ‘blaa ettekes fonds’ in ’t collectief archief.

Foto: Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?