Activiteiten dagbesteding Begeleid Wonen hervatten na vaccinaties

Een veertigtal cliënten van Begeleid Wonen Pajottenland kreeg in het vaccinatiecentrum in Dilbeek hun eerste corona-vaccinatie. De dienst biedt al meer dan 35 jaar psycho-sociale begeleiding aan personen met een beperking, die zelfstandig wonen.  

Sinds een drietal jaar werd gestart met een aanbod rond dagbesteding.  Dit omvat zowel het aanbieden van zinvolle vrije-tijdsbesteding aan huis als activiteiten in groep.  In maart vorig jaar kwam er een abrupt einde aan deze activiteiten.   De afgelopen maanden werd er voorzichtig heropgestart, maar omwille van de verschillende coronamaatregelen kon dit slechts erg beperkt.

Omdat de dienst enkel een ambulante werking heeft kwamen de cliënten vooralsnog niet in aanmerking voor een prioritaire vaccinatie.  Nochtans tellen we onder de doelgroep heel wat hoog-risico patiënten.  Met dit besef in het achterhoofd nam de dienst contact op met het vaccinatiecentrum in Dilbeek.  De hoofdzetel van de organisatie is er gelegen.  Men was dan ook erg verheugd om 2 weken terug groen licht te krijgen voor de vaccinatie voor de cliënten die deelnemen aan de activiteiten dagbesteding. 

Voor vele cliënten betekent dit het doorbreken van de isolatie waarin zij sinds de start van de corona-pandemie in terecht gekomen zijn.   De dienst is de mensen van het vaccinatiecentrum te Dilbeek dan ook erg dankbaar.  Voor vele deelnemers aan de activiteiten betekent dit een grote stap naar een normaal leven.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?