Herne Windturbines: ‘Een signaal van hoop waarbij het bedrijf de mens vindt, en de mens het leefmilieu.’

Het actiecomité heeft zaterdag enkele dozen met bezwaarschriften afgegeven aan burgemeester Kris Poelaert van Herne.  Er zijn 2.200 volmachten tot het aanstellen van een advocaat ingediend waarvan er 1.200 uit Herne en 1.000 van buiten Herne. Er zijn ook 1860 bezwaarschriften uit Edingen en Mark ingediend. De burgemeester deed een opvallende oproep om aandacht te hebben voor het milieu en duurzame energie.

We laten de burgemeester aan het woord. “Laat me vooreerst duidelijk stellen dat de boodschap door het aantal bezwaarschriften door hoofdzakelijk Hernenaren duidelijk is.  De inplanting van de windturbines zoals Eoly ze vandaag voorstelt kan op geen steun rekenen van het merendeel van de bevolking.  Kwatongen zouden kunnen stellen dat zelfs mensen die niet onmiddellijk betrokken zijn, omdat ze op een meer dan respectabele afstand wonen van deze inplanting, eigenlijk niet zouden mogen worden meegeteld, maar wat ik hieruit afleid is een grote solidariteit als steun voor diegene die er van zeer nabij mee geconfronteerd worden.  Zo ook ervaar ik dezelfde beweging bij onze buren en collega-politici uit Edingen.  Voor mezelf wil ik nogmaals duidelijk stellen dat ook voor mezelf het voorgestelde project geen steun kan genieten.”

Complex probleem - geen zwart/wit verhaal

“Echter moeten we ook durven stellen dat dit een complex dossier is en een verdeeldheid in standpunt of visie onder de bevolking heeft teweeggebracht.  Laat me duidelijk zijn: het is geen zwart/wit verhaal.”

“Wat er wel is, is dat Herne en de regio rond het Pajottenland voor een uitdaging staat.  Het is onmiskenbaar zo dat er een probleem is met het klimaat, ons leefmilieu en de energievoorziening.  De opwarming van de aarde is een vaststaand feit.  Geen discussie, punt uit.  15 jaar geleden kende onze gemeente geen overstromingen, geen overvloedige regenval die plotsklaps in enkele minuten woningen onder water bracht.  En ook onze facturen liegen er niet om.”

“Maar waar we toe moeten waken is dat vandaag geen signaal mag worden van een grote NJET in een bijdrage tot een beter leefmilieu, maar wel een signaal van HOOP!!  Een hoop waarbij het bedrijf de mens vindt, en de mens het leefmilieu!  Waar we zoals ik het mocht lezen in een open brief op de facebook-pagina van komittee solidair: het kiezen voor duurzame energie is een menselijke keuze, een keuze om onze planeet te redden, om onze kinderen een toekomst te geven, om ons klimaat niet nog meer te ontregelen en daar moeten we samen, hoor duidelijk, SAMEN een bijdrage leveren en samen verantwoordelijkheid nemen.”

“Op de informatievergadering van de gemeente mocht ik die eerste stappen tot gezamenlijk overleg registreren.  Ondanks de voorgaande gesprekken, die ik in mijn engagement tot verantwoordelijkheid heb meegegeven, heeft Eoly gecommuniceerd toch door te gaan, maar vandaag mag ik de hoop op overleg en participatie formeel bevestigen.  Eoly deelde na bijkomende gesprekken o.a. door de klimaatwerkgroep, mee hun project te willen herzien. En het komittee herhaalde duidelijk wat ze eerder al hebben gesteld met name in een voorbeeldfunctie, niet tegen hernieuwbare energie te zijn en wat mij betreft in een realistische mix van bronnen wil meewerken aan een gedragen en leefbare oplossing. “

“Dit wetende zullen we in de komende weken intensief rond de tafel gaan zitten waarbij alle adviesverleners en overheden rekening dienen te houden met de talrijk ingediende bezwaarschriften en de lopende aanvraag. Ik geloof dat dit moeilijk liggend dossier de start kan zijn van een dynamiek waarin verschillende partijen elkaar vinden om hun verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan een gemeente die een voorbeeldfunctie vervult op vlak van duurzaamheid in het algemeen en hernieuwbare energie in het bijzonder.  Wie we moeten zijn: is een warme gemeente en cool kwadrant!  Maar gecontroleerd, geparticipeerd en gedragen door onze inwoners”, aldus burgemeester Kris Poelaert.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?