Herne wil gemeenteschool De Regenboog Herfelingen overdragen

HERNE – Het gemeentebestuur heeft aan de leerkrachten, het oudercomité en de ouders laten weten dat het de gemeentelijke basisschool De Regenboog Herfelingen wil overdragen aan een ander onderwijsnet.

De ouders van de 155 kinderen kregen gisteren een brief mee naar huis waarin het gemeentebestuur haar intentie bekend maakt. Herne wil de dorpsschool in Herfelingen behouden maar dan onder een ander beheer. De Regenboog in Herfelingen is de enige gemeenteschool in Herne. In september 2013 worden er nog twee bijkomende klassen geopend in de school.

Voorwaarden: dorpsschool moet blijven

“Het bestuur denkt na over de kerntaken van de gemeente en wil het onderwijs over laten aan een organisatie die er dagdagelijks mee bezig is. Het betekent natuurlijk ook een besparing voor de gemeente. De voorwaarde is wel dat er een dorpsschool in Herfelingen moet blijven met dezelfde leerkrachten die ook hun anciënniteit behouden. De school gaat er niet weg maar zal vanaf 1 september 2014 misschien beheerd worden door het vrij of het gemeenschapsonderwijs. Als aan onze voorwaarden niet wordt voldaan, zal er niets veranderen”, vertelt burgemeester Kris Poelaert.

Hieronder geven we de brief weer:

“Geachte ouder,

Het bestuur nam de principiële beslissing om de procedure te starten om na te gaan of de gemeentelijke basisschool 'De Regenboog' kan overgedragen worden naar een ander onderwijsnet.

Dit besluit werd toegelicht aan de leerkrachten, de schoolraad en het oudercomité. Via dit schrijven willen wij u de correcte informatie en de motieven van dit besluit meedelen.

De principiële beslissing kwam er na lang beraad en onder de volgende voorwaarden:

1. De school moet blijven bestaan als (dorps)school. De verwachte toename van woonentiteiten in Herne in de komende 10 jaar zorgt ervoor dat een afbouw van de school noch realistisch, noch aanvaardbaar zou zijn.

2. Het onderwijzend personeel moet de kans krijgen om over te gaan naar het nieuwe net met behoud van hun rechten.

De overname moet er voor zorgen dat de school verder kan groeien en dat de tewerkstelling kan gehandhaafd blijven.

De steeds ingewikkeldere regelgeving, de toenemende verplichtingen en de financiële toestand zorgen er voor dat een verder zetting van een kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs door een kleine gemeente als Herne niet realistisch is.

lpv aanzienlijk te snoeien in de uitgaven voor de school verkiest het bestuur om de onderwijsactiviteiten te laten verder zetten door een ander net. De overtuiging leeft immers dat dit de enige manier is om verder kwaliteitsvol basisonderwijs in deelgemeente Herfelingen te garanderen.

De principiële beslissing om de procedure van overdracht van de school te starten zal vanaf nu zo snel mogelijk concreet worden uitgewerkt in samenspraak en overleg met OVSG, de

betrokken directie en leerkrachten, de scholengemeenschap, het bijzonder

onderhandelingscomité, de schoolraad en het oudercomité.

We willen echter benadrukken dat het schoolbestuur er zich toe verbindt om de overdracht

Enkel te laten doorgaan indien de garantie wordt gegeven dat de school in Herfelingen

verder blijft bestaan.

Wij houden eraan u verder op de hoogte te houden van het verdere verloop en bevestigen

hierbij dat voor het komende schooljaar er niets verandert. De overname zal dan ook ten

vroegste doorgevoerd worden tegen 1 september 2014.

Mocht u nog bijkomende informatie wensen of vragen hebben dan kan u deze meedelen via

gemeentebestuur@herne.be of contact opnemen met een afgevaardigde van het college van

burgemeester en schepenen.

 

Namens het college van burgemeester en schepen”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?