‘Herinrichting dorpskern Gooik kan beter’

Het Vlaams Belang heeft ook nagedacht over de herinrichting van het Gooikse Dorpsplein. Met hun plannen willen ze het dorpsplein haar oorspronkelijke rol van ontmoetingsplaats opnieuw doen opnemen en het sociaal leven (op)nieuw leven in blazen.

 Geen openbaar onderzoek

 “Het gemeentebestuur van Gooik heeft op 24 maart 2017 de stedenbouwkundige vergunning ontvangen voor het herinrichten van het dorpsplein en het plaatsen van een dorpshal. Wij merken op dat er geen openbaar onderzoek was noch een advies van de dienst Monumenten en Landschapszorg. Vreemde situatie, er werd wel advies ingewonnen bij …. het departement Landbouw en Visserij”, merkt gemeenteraadslid Isabelle Pierreux op.

 “Voor alle duidelijkheid, het Vlaams Belang gewonnen voor het aanpassen en het herinrichten van het dorpsplein. Een verfraaiing mag gerust aangepast worden aan de huidige normen, met oog voor toekomst en verleden”, zegt Pierreux.

 Extra parkeerplaatsen

 “We willen het Dorpsplein verkeersvrij houden. Nu gebeurt het zelfs dat er wagens tot voor de poort van de kerk geparkeerd staan. We stellen voor om parkeergelegenheid te creëren in de Torenstraat. Mits kleine aanpassingen voorzien we 20 extra plaatsen en bovendien plaatsen voor gehandicapten en een plaats voor ceremoniewagens aan de kerk”, legt het gemeenteraadslid uit.

 Voor Het Vlaams Belang moet de Torenstraat éénrichtingsverkeer krijgen vanuit de Dorpstraat. Via de Dorpstraat naar de parking rijden en via de Torenstraat de parking verlaten. Deze rij-route zou identiek zijn voor de nieuw aangelegde parkeergelegenheid achter De Vrede.

 Verkeerslus

 “Op die manier creëren we een verkeerslus vanuit de parkeerplaatsen, naar de Torenstraat, via de Gooikeveldstraat en eindigend in de Wijngaardstraat.”

 Volgens het Vlaams Belang heeft hun plan in tegenstelling met dat van de meerderheid geen negatieve invloed op de handelaars. De partij vraagt zich af wie de controle zal uitvoeren op het zogenaamde “kort parkeren” dat werd voorgesteld. Tenslotte wil het Belang oldoende en veilige fietsenstallingen.

 “We willen dat er gezorgd wordt voor een vlotte voortgang van de werken met een minimale hinder voor iedereen. Vanuit de gemeenteraad zal ik de noodzaak van coördinatie en overleg met de buurt en handelaars benadrukken”, aldus gemeenteraadslid Isabelle Pierreux.

Lees verder onder dit plan.

 Inspraak

 Op de kritiek dat er geen openbaar onderzoek is gehouden antwoordt burgemeester Michel Doomst. “ Voor het Dorp is een inspraakvergadering voor alle omwonenden gehouden en werd ook iedereen via inspraakronde bevraagd. Eer is zelfs een totem geplaatst en speciale inspraakdag gehouden”.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?