Herdebeekveld in Itterbeek deel van bebossingsproject

ITTERBEEK - Nu de uitbreidingswerken van het GEN (spoorlijn 50a) naar het einde lopen, komt er langsheen de Herdebeekstraat een grote zone vrij van bijna 5 hectaren die als opslagplaats gebruikt werd door Infrabel. Het gemeentebestuur wil de vrijgekomen zone laten bebossen.

De percelen die vrijkomen behoren tot het landinrichtingsproject in de Vlaamse Rand en maken deel uit van het deelproject 'Pede: Landinrichting in de stadsrand'.

Het gemeentebestuur kiest ervoor om de percelen Herdebeekveld te bebossen en zal hiervoor een subsidiedossier indienen bij Agentschap Natuur en Bos. Het project zal worden uitgewerkt in nauw overleg met de Bosgroep Zuidwest Brabant.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?