Helemaal voor Halle 20-25: jaarplan 2021

2020 was omwille van de coronacrisis niet het meest eenvoudige jaar om het ambitieuze meerjarenplan ‘Helemaal voor Halle 20-25’ op de rails te zetten. Zo werd de stad geconfronteerd met onvoorziene uitgaven en minder inkomsten. Ondanks alles zitten er in 2021 heel wat projecten in de pijplijn. De gemeenteraad gaf hier dinsdag groen licht voor.

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2019 stelde Halle het meerjarenplan 20-25 ‘Helemaal voor Halle’ voor. Dat meerjarenplan kan je kort samenvatten in de beleidsdoestellingen: Halle leeft, Halle werkt en Halle zorgt voor zijn inwoners. Met een hele reeks investeringen en acties, goed voor zo’n 106 miljoen euro, willen we van Halle een duurzame, ‘slimme’ en mensvriendelijke stad maken.

"Door de coronacrisis lag de nadruk in 2020 zeer nadrukkelijk ook op ‘Halle Zorgt’. Met een daadkrachtig herstelplan willen we de impact van de coronacrisis op onze inwoners, verenigingen, handelaars en ondernemingen zoveel mogelijk beperken. Dat herstelplan heeft natuurlijk een prijskaartje. Maar door een zuinig en doordacht beleid zijn de stadsfinanciën nog steeds gezond en in evenwicht. Extra besparingen, een verhoging van de belastingen of een coronataks zijn dan ook niet aan de orde. De coronacrisis heeft voorlopig ook geen impact op de ambitieuze actiepunten uit het meerjarenplan ‘Helemaal voor Halle’. Zo staan voor 2021 onder meer volgende projecten op de agenda", laat het bestuur weten :

Halle Leeft

 • Aanleg Nederhempark

Het meerjarenplan voorziet een kwalitatief stuk groen op 400 meter van elke woning. Zo wordt er in 2021 o.a. een gloednieuw Nederhempark aangelegd waar je vanop een grastribune met ligbanken kan genieten van een mooi zicht op het kanaal en de basiliek.  Voor 2021 is hier 0,5 mio euro voor gebudgetteerd.

 • 5 nieuwe speeltuinen

Halle telt vandaag al ruim 30 speeltuinen. Daar komen er in 2021 vijf bij. Zo realiseren we de waterspeeltuin (één van de winnende idee uit de participatie-actie ‘Idee zkt Stad’) aan het zwembadplein, een natuurspeeltuin op Rodenem, een speeltuin in Breedhout,  een speeltuin in de Europalaan en een speeltuin op de sociale campus. Voorts onderzoeken we hoe we al die speeltuinen op een kindvriendelijke en veilige manier met elkaar kunnen verbinden door de opmaak van een speelweefselkaart.

 • 1 plukpark op Rodenem

Aan de Kanaalstraat (Oud-Rodenem) legt de stad, in samenwerking met Wildgroei vzw en Plan Boommarter, een plukpark aan. Hier zullen de meeste bomen en planten eetbare vruchten opleveren. Je kan er dus samenkomen om vruchten te plukken, te wandelen en te rusten. De allerkleinsten kunnen er genieten van een heuse natuurspeeltuin.

 • uitgebreidere ondersteuning voor sportclubs

Sportclubs kunnen vanaf 2021 steevast een beroep doen op een sportclubondersteuner  en een sportclubpromotor van onze sportdienst. De functies verklaren zichzelf. Sportclubs kunnen met al hun vragen terecht bij de sportclubondersteuner. Hij of zij  zorgt ook voor de verdere uitrol van de G-werking voor sporters met een beperking, de eco-sportieve clubs of de open sociale clubs. De sportpromotor leidt dan weer alle evenementen van onze sportclubs in goede banen en zorgt ook voor de nodige ondersteuning. Want ook de volgende jaren willen we zeer graag de titel #sportersbelevenmeer-stad in de wacht slepen en ons sportief leven ten volle laten floreren.

 • infrastructuur Avenir Lembeek krijgt opsmukbeurt

De kleedkamers en doucheruimtes van Avenir Lembeek worden volledig vernieuwd.

 • budget voor acties in het winkelcentrum

In 2021 gaat de nieuwe centrummanager aan de slag. Hij moet ervoor moet zorgen dat ons handelscentrum een doorstart krijgt. Met een externe partner bestrijden we ook de leegstand. En we innen volgend jaar voor het eerst een leegstandstaks op handelspanden die langdurig leegstaan, zodat eigenaars een incentive hebben om hun panden aan redelijke prijzen te verhuren. De handelaars krijgen van de stad 150.000 euro ter beschikking voor alle acties die ze willen doen.

 • mobile switch

Een leefbare stad is enkel mogelijk dankzij een doordacht mobiliteitsbeleid. Auto’s blijven uiteraard welkom maar we investeren vooral in duurzame vervoersmiddelen en betere  faciliteiten voor de kwetsbare weggebruikers.

In 2021 realiseren we onder meer het eerste 3D-zebrapad, plaatsen we 3 nieuwe overdekte fietsenstallingen met laadpunt en maken we vier schoolomgevingen verkeersveiliger. Het gaat om de basisschool Don Bosco Halle, Beukenbos in Buizingen, het Heilig-Hart & College Sint-Rochus en kleuterschool Malheide in Lembeek.

Halle werkt

 • snellere dienstverlening

We breiden onze selfservice-mogelijkheden uit, waardoor inwoners nog makkelijker producten thuis kunnen raadplegen. Betalingsdocumenten voorzien we zoveel mogelijk van een QR-code, waarmee inwoners met een eenvoudige scan vlot kunnen betalen.

 • verwerken digitale data

Data zijn de bouwstenen voor het Halle van morgen. We verzamelen al heel wat gegevens via de automatische telraam-tellers, ANPR-camera’s, openbare wifi…. Met die data kunnen we werk maken van een mobiliteitsbeleid op maat van onze stad maar ook andere beslissingen beter onderbouwen. In 2021 brengen we alvast de eerste verzamelde gegevens in kaart.  We voorzien ook digitale signalisatie in het stadhuis en sociaal huis.

 • nieuwe stadsgebouwen

In 2021 nemen de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe assistentiewoningen aan de J. Jacminstraat, het nieuwe stadsmagazijn aan de R. Lariëllestraat wordt voltooid en ook de politiezone Zennevallei verhuist naar de gerenoveerde en uitgebreide kazerne aan de Fabriekstraat.

Voorts concretiseren we de plannen voor de renovatie van de bibliotheek, het recyclagepark en sportcomplex De Bres.

 • renovatie cultuurpatrimonium

In 2021 starten we met de binnenrestauratie van de Sint-Rochuskerk. De restauratie van het bijzondere Stahlhuthorgel in de basiliek wordt voltooid. De renovatieplannen van de Paterskerk worden opgestart. Het historisch stadhuis wordt uitgebreid met een nieuwbouw op het J.Possozplein. En we starten een bouwkundig onderzoek op voor de restauratie van de kerk in Essenbeek.

 • het stadspanel spreekt

In het stadspanel zitten minstens 500 Hallenaren die hun mening geven over belangrijke vraagstukken over onze stad. Dit gebeurt 3 keer per jaar. De bevragingen gebeuren zowel via telefoon, mail als op papier. Intussen werd al een eerste bevraging opgestart rond het corona-herstelplan.

 • 1,7 miljoen euro investeringen in openbare wegen

Heel wat straten, voet- en fietspaden krijgen in 2021 een stevig onderhoud of worden heraangelegd. Het gaat onder meer om de Lenniksesteenweg, het Prinsenbos, Pieter-Pauwel Rubenslaan, Breugellaan, Weerstandsstraat, de R. Lariëllestraat en de Stroppenweg. In samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer wordt ook de Nijvelsesteenweg heraangelegd en uitgerust met nieuwe voet- en fietspaden.

Voorts brengen we alle rioleringen op ons grondgebied in kaart via een rioleringsdatabank. En als alles goed loopt, zou het Claesplein in 2021 een beperkte make-over krijgen waarbij de beschikbare ruimte wordt geoptimaliseerd.

 • Start aanleg fietssnelweg F20 Halle-Brussel

In 2021 wordt de fietssnelweg F20 langs het kanaal naar Charleroi ook in Halle zichtbaar. Voorts worden een  aantal kruispunten langs de fietssnelweg heraangelegd zodat de fietser met voorrang kan oversteken.

 • Hallemaal Bruggen

Begin 2021 wordt de Klarabrug, de voetgangersbrug ter hoogte van het station in gebruik genomen. Ook de Zennebrug wordt in 2021 voor het grootste deel voltooid. Na de heraanleg van de René Deboecklaan en de voltooiing van de afrit naar de Suikerkaai, zal het verkeer opnieuw kunnen gebruik maken van deze belangrijke invalsweg naar onze stad.

Halle zorgt

 • 54 extra plaatsen kinderopvang

We optimaliseren ons eigen kinderdagverblijf, dat moet zorgen voor 18 nieuwe plaatsen. Voorts starten we met Woonpunt Zennevallei aan de bouw van een nieuwe kinderopvang in Lembeek, goed voor nog eens 36 nieuwe plaatsen. Een deel hiervan wordt voorbehouden voor kwetsbare gezinnen.

 • pilootstad voor het IAO-zorgproject

Het aantal ouderen neemt toe. En deze inwoners worden steeds ouder dan vroeger, vaak met een toenemende zorgzwaarte als gevolg. Met ons woonzorgcentrum willen we daarop inspelen. Het Zonnig Huis werkt daarom via de principes van IAO (=innovatie arbeidsorganisatie). Dit maakt het mogelijk om meer in kleinere groepen te werken en meer op basis van de noden en zorgen van elke individuele bewoner. Maar uiteraard vraagt dit een aangepaste personeelsorganisatie. Daarom wordt er extra zorgpersoneel voorzien. Halle is alvast één van de 19 pilootgemeenten die daarbij begeleid worden door Vlaanderen.

 • 40 nieuwe assistentiewoningen in gebruik

De bouwwerken aan de assistentiewoningen Huiskensveld aan de Jean Jacminstraat zijn zo goed als voltooid. Onze zorgcampus wordt daardoor uitgebreid met zo’n 40 wooneenheden. De verschillende gebouwen op de site zijn voortaan ook met elkaar verbonden via glazen wandelgangen. Daardoor kunnen alle bewoners van Huiskensveld, Van Koekenbeek en het WZC Zonnig Huis gebruik maken van dezelfde gemeenschappelijke diensten en animatie. En bewoners kunnen onderling gemakkelijker contact hebben met elkaar.

 • dementietuin op zorgcampus

In 2021 realiseren we ook een dementietuin waar bewoners  die op een beschermde (en dus gesloten) afdeling wonen op een veilige manier kunnen genieten van de natuur en de buitenlucht wat zeer positief is voor hun welzijn.

 • project digidokter

Met de digidokter zorgen we voor een eerstelijns-hulpverlening voor iedereen met ICT-problemen of vragen. Deze service is voornamelijk bedoeld voor senioren, kort- en laaggeschoolden, kwetsbare inwoners….

 • zorgparkeren voor garagepoorten

Zorgparkeren geeft zorgverstrekkers (kinesisten, artsen, verpleegkundigen,…) de mogelijkheid om hun wagen tijdens een verzorging te parkeren voor een privé-inrit of –garage. Op die manier wordt de zoektocht naar een parkeerplaats flink ingekort en wordt er kostbare tijd gewonnen.

 • rouwplek voor kinderen en jongeren

De begraafplaats in Halle-centrum krijgt een rouwplek voor kinderen en jongeren. Ze kunnen er berichten achterlaten op een krijtbord, een briefje achterlaten in de hemelpost-bus of er gewoon even bezinnen. Dit wordt omkaderd door een graffitiproject waarbij de jongeren ook inspraak kregen.

 • verduurzamen wagenpark

De stad wil een groot deel van het huidige wagenpark van de stad vernieuwen en vergroenen. Het wagenpark zal ook kleiner maar kwalitatiever worden en voorrang geven aan elektrische of hybride wagens of auto’s die rijden op aardgas.

 • stadsgebouwen worden energiezuinig

De inspanningen die we in 2020 leverden om onze stadsgebouwen energiezuiniger te maken, worden voortgezet in 2021. Na sportcomplex De Bres krijgt ook het stadhuis zonnepanelen. We verduurzamen de verlichting in onze openbare gebouwen met LED-lampen, we brengen nieuwe isolatie aan, zorgen voor meer energiezuinige verwarmingsketels…. Goed voor een investering van 1,2 miljoen euro. Maar die inspanningen leveren voortaan ook een fikse besparing op de energiefactuur op.

 • 7 miljoen euro voor een veilig Halle

Willen we van Halle een leefbare stad maken, moeten we ook aandacht hebben voor veiligheid. In totaal investeren in 2021 zo’n 6,6 miljoen euro in politie en brandweer.  Daarmee kan de politie o.a. het korps verder uitbreiden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?