Hartvriendelijke" voorstellen DVP krijgen pas na twee jaar eindelijk vervolg

De DVP-fractie stelde 2 jaar geleden voor om in elke deelgemeente een AED-toestel ter beschikking te stellen en over te gaan tot de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met het Rode Kruis-Vlaanderen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2022 lichtte de bevoegde LVB-schepen toe dat de meerderheid de gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2020 omtrent AED-toestellen en “hartvriendelijke gemeente” in uitvoering zou brengen, dus 2 jaar na datum. 

In Elingen, Pepingen en Beert is er al een dergelijk toestel, weliswaar in eigendom van een vereniging. Zij kunnen voortaan jaarlijks een aanvraag voor 200 euro indienen voor het onderhoud van het toestel of kunnen ervoor kiezen dit toestel kosteloos over te dragen aan de gemeente. In Bellingen, Heikruis en Bogaarden zou de gemeente overgaan tot de aankoop van een buitenmodel en deze toestellen omhoog hangen op openbare locaties. De juiste locaties moeten nog vastgelegd worden maar moeten uiteraard centraal gelegen zijn, dicht bij een verzamelplaats waar veel mensen komen. De gemeente zal een jaarlijkse opleiding voorzien voor het eigen personeel, ook toegankelijk voor verenigingen en burgers.

"Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2022 merkte DVP op dat dit inderdaad een toegevoegd punt van DVP van 2 jaar geleden was dat eerst niet belangrijk was voor LVB en nu door hen als “evident” wordt beschouwd. Met de ondertekening van een samenwerking met het Rode Kruis ging LVB 2 jaar geleden akkoord maar bijkomende AED-toestellen werden toen weggestemd maar nu toch meegenomen. Het heeft lang geduurd maar we zijn blij dat de uitvoering nu toch eindelijk volgt", aldus DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

De gezamenlijke oppositie CD&V , DVP en N-VA  stelde tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2022 voor dit dossier nog breder te bekijken. Ze stelden voor een samenaankoop voor AED-toestellen uit te werken, waaraan alle soorten verenigingen en onderwijs- of zorginstellingen zouden kunnen participeren aan een voordelig tarief. Dit voorstel werd weerhouden door LVB.

De oppositie stelde ook voor alle toestellen te laten registreren bij FOD Volksgezondheid, te melden aan het Rode Kruis Vlaanderen en te publiceren in een lijst van AED-toestellen op het grondgebied van Pepingen. Dit voorstel werd weerhouden door LVB.

Het laatste voorstel van de oppositie werd niet weerhouden door LVB. De oppositie vroeg om naast de 6 AED-buitentoestellen met subsidie voor het jaarlijks onderhoud van het toestel, ook vanuit de gemeente een tussenkomst voor het jaarlijks onderhoud te voorzien voor die toestellen die verenigingen nog zouden willen aankopen, uiteraard mits een aantal voorwaarden (plaatsing op privé-eigendom op plaats 24 uur vrij toegankelijk, bij voorkeur zichtbaar vanaf openbare weg).

“Populistische bewering”

De gezamenlijke oppositie vindt het bedroevend en misplaatst dat de huidige burgemeester dit alles als een  “populistische bewering” bestempelde. "De gezamenlijke oppositie lichtte toe dat Pepingen een uitgestrekt grondgebied heeft en dat in nood elke seconde telt. De oppositie wilde iedere vereniging die een AED-toestel zou willen aankopen als eigen investering ondersteund zien vanuit de gemeente en vond het tegenstrijdig om wel een samenaankoop te organiseren maar daarna te antwoorden “trek uw plan”.

De oppositie wees erop dat het zelf toestellen aankopen via de gemeente wellicht  duurder zou zijn dan 200 euro jaarlijks voor onderhoud te geven aan een vereniging. De oppositie wees er bovendien op dat het niet eerlijk zou zijn dat de huidige toestellen van verenigingen wel gesubsidieerd waren en dat verenigingen die in de toekomst een toestel zouden willen zetten, geen tussenkomst zouden ontvangen. Dit zou discriminatie tussen de verenigingen creëren, was tegen het gelijkheidsbeginsel en was zeker geen teken van geen degelijk bestuur. De LVB-fractie had hier geen oren naar", aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?