Handleiding voor lokaal zwerfkattenbeleid moet onnodig leed vermijden

Vlaams Dierenminister Ben Weyts stuurt alle steden en gemeenten een zwerfkattengids vol concrete tips en nuttige praktijkvoorbeelden voor een goed zwerfkattenbeleid. De gids gaat uit van de methode: vangen, steriliseren en terugplaatsen. “Jaarlijks worden er immers nog steeds meer dan duizend katten geëuthanaseerd. Als we de zwerfkattenpopulatie onder controle houden, kunnen we dergelijk onnodig dierenleed te vermijden”, zegt Weyts. “De lokale besturen zijn daarin belangrijke bondgenoten, die ik zoveel mogelijk ondersteun”.

Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de opvang van alle zwervende en verloren gelopen dieren op hun grondgebied. Dat maakt van de lokale besturen cruciale bondgenoten om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. De Vlaamse Overheid verplicht de steden en gemeenten om een zwerfkattenplan uit te dokteren, maar ondersteunt hen ook bij de opmaak van dat plan.

Zo stuurt Weyts alle steden en gemeentenen een zwerfkattengids, met meer concrete tips en nuttige praktijkvoorbeelden. "De handleiding is gestoeld op academische inzichten van Vlaamse en internationale deskundigen, maar ook op gesprekken met zwerfkatvrijwilligers, milieu- en dierenwelzijnsambtenaren, technische beambten, vzw- en asielmedewerkers en andere mensen die met beide benen in de praktijk staan", laat het kabinet weten. "De zwerfkattengids bevat dan ook nuttige handvaten, sjablonen van brieven aan burgers, dierenasielen en dierenartsen, handige checklists en zoveel meer. Bijvoorbeeld wordt uitgewerkt hoe een gemeente kan werken met voederpassen. Dergelijke passen bieden bepaalde mensen de mogelijkheid om zwerfkatten volgens bepaalde regels eten te geven."

Het uitgangspunt van de gids is dat de zwerfkattenpopulaties het beste beheerd worden met de methode ‘vangen, steriliseren en terugplaatsen’. "De meeste steden en gemeenten werken al volgens dit principe. Dankzij deze gids met praktijkvoorbeelden kunnen zij hun aanpak verder verfijnen of als inspiratiebron dienen voor gemeenten die nog niet volgens deze methode werken", klinkt het.

“We focussen sterk op de rol die vrijwilligers spelen”, zegt Weyts. “Die vrijwilligers zijn een cruciale schakel. Ze zijn heel gemotiveerd, ze verrichten veel veldwerk en ze hebben een groot hart voor rondzwervende dieren. Met de nieuwe zwerfkattengids willen we ook hen beter ondersteunen”.

Meer info via: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/gids-zwerfkatten-gecomprimeerd.pdf


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?