Handhaving captatieverboden in Zennevallei

Gisteren traden verschillende captatieverboden in werking op het grondgebied Zennevallei. De lokale politiezone Zennevallei geeft aan deze captatieverboden te handhaven en eventuele inbreuken onmiddellijk te sanctioneren.

Gelet op de huidige weersomstandigheden en de lage waterstanden heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant een captatieverbod uitgevaardigd. Door dit captatieverbod is het vanaf heden voor onbepaalde tijd verboden water te betrekken uit verschillende waterlopen in de provincie Vlaams-Brabant. [Lees ook : Gouverneur breidt captatieverbod in Vlaams-Brabant uit]

Daarnaast heeft de burgemeester van de stad Halle een captatie- en recreatieverbod ingesteld voor het kanaal van Brussel-Charleroi in Halle en Lembeek nadat blauwalgen werden vastgesteld. Doordat deze blauwalgen een gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid van de mens en dier, is het tijdelijk niet langer toegestaan om te vissen, kajakken, kanoën en wakeboarden en dit binnen een straal van 100m van de drijflaag. Zwemmen in het kanaal is sowieso te allen tijde verboden.

Daarnaast is het ook verboden om water te capteren uit het stuk Lembeek-Halle van het Kanaal naar Charleroi voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

De lokale politiezone Zennevallei zal bij iedere vaststelling van een eventuele inbreuk op de captatieverboden en het recreatieverbod onmiddellijk overgaan tot het opstellen van processen-verbaal.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?