Eerstelijnszone start met brononderzoek in Zennevallei om nieuwe coronagolf in te dammen.

De Eerstelijnszone Zennevallei start eerstdaags met bron tracing of brononderzoek. Hierbij proberen ze in kaart te brengen op welke locatie iemand besmet raakte. Bij contact tracing wordt achterhaald, met wie een besmet persoon zoal contact heeft gehad. Maar als verschillende besmettingen kunnen herleid worden tot een bepaalde locatie, kunnen we ook zeer gericht maatregelen nemen om nieuwe besmettingen te voorkomen.

De Eerstelijnszone Zennevallei is een netwerk van partners dat het welzijn en de gezondheid van de inwoners in onze regio wil optimaliseren en de nodige zorg- en ondersteuningsnoden opvangt. De Huisartsenkring Zennevallei, het AZ Sint-Maria Halle en tal van andere medische partners slaan hiervoor de handen in elkaar met de gemeenten Beersel, Drogenbos, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en de stad Halle.

Met succes, zo werd bij de start van de coronacrisis in mum van tijd een goedwerkend triage-centrum opgericht op de parking van het AZ Sint-Maria. Om de nieuwe golf aan coronabesmettingen verder in te dammen, heeft de Eerstelijnszone Zennevallei nu ook een covid-team opgericht. Dat team start eerstdaags met bron tracing. Dit is niet hetzelfde als het contactonderzoek dat de Vlaamse overheid uitvoert.

Bron tracing ≠ contact tracing

Bij contact tracing wordt onderzocht met wie een besmet persoon zoal contact heeft gehad. Met deze informatie kunnen we de contactpersonen waarschuwen voor een mogelijke besmetting en hen informeren wat ze moeten doen om te voorkomen dat ze op hun beurt andere mensen gaan besmetten.

Bij bron tracing gaan we nog een stap verder en proberen we in kaart te brengen op welke locatie iemand besmet raakte en in welke periode. In sommige gevallen gaan we zelfs 14 dagen terug. Als een aantal besmettingen te herleiden zijn tot bijvoorbeeld een werkvloer, een horecazaak of een woonwijk, kan je vervolgens zeer gerichte maatregelen nemen om te voorkomen dat op die locaties nog meer mensen besmet raken. Bron tracing is dus complementair aan het contactonderzoek van de Vlaamse overheid.

Hoe organiseren we bron tracing?

De huisartsen binnen de regio Zennevallei zullen, telkens ze een besmetting vaststellen, deze informatie doorspelen aan het covid-team dat de bron tracing meteen opstart. Het contacteren van de besmette personen gebeurt door een reeks vrijwilligers die een sociale, medische of paramedische achtergrond hebben. Het gaat dan om dokters, verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, …. al dan niet op rust. Zij kregen ook een aangepaste opleiding.

Na het individueel gesprek analyseert het covid-team de verkregen informatie en speelt deze analyse ook door naar de lokale overheden, de provincie en de Vlaamse overheid. Dit gebeurt uiteraard met de grootste zorg voor de privacy van ieder individu. Met deze snelle en transparante informatie-uitwisseling, verkrijgen we een beter beeld van de coronabesmettingen in onze regio. En op basis van deze informatie kunnen we ook zeer gericht advies geven aan de lokale besturen die dan bijkomende maatregelen kunnen nemen om de coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Zorg wordt gekoppeld aan bron tracing

Van de bron tracing maakt de Eerstelijnszone Zennevallei ook gebruik om te informeren naar het welbevinden van de betrokken inwoners. Omdat een coronabesmetting grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid, heeft dit ook een enorme impact op het mentaal welzijn. Mensen zitten met een heleboel vragen en hebben ook tal van praktische zorgen. Omdat we uitsluitend werken met vrijwilligers met een sociale, medische of paramedische achtergrond kunnen we hier ook direct op inspelen, oplossingen op maat uitwerken of hen in contact brengen met gespecialiseerde organisaties.

Samen coronacijfers naar beneden halen

Met bron tracing hopen we de coronastatistieken te kunnen beïnvloeden. En dat is nodig want ook in onze regio zitten we met verschillende gemeenten boven de waarschuwingsdrempel. Maar iedere inwoner heeft wel zelf de sleutel in handen om deze golf onder controle te krijgen. Want de bekende voorzorgsmaatregelen kunnen echt wel een verschil maken. Daarom andermaal een warme oproep om deze ook zeer strikt na te leven:

  • Beperk de contacten met uw gezin tot maximaal 5 personen.
  • Hou afstand met al de rest.
  • Ben je in contact geweest met een besmet persoon? Isoleer jezelf onmiddellijk en raadpleeg je huisarts.
  • Draag een mondmasker waar het moet
  • Was zeer regelmatig je handen!

 De meest recente cijfers over het aantal besmettingen in jouw gemeente kan je steeds raadplegen op www.sciensano.be/nl


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?