Halse scholen bundelen kennis en noden in vernieuwde onderwijsraad

In Halle is de vernieuwde onderwijsraad van start gegaan waarin elke school van de stad is vertegenwoordigd. Door netwerking versterken de scholen elkaar en vinden ze samen oplossingen voor de onderwijsuitdagingen van vandaag en morgen. Op basis van die ervaringen en noden adviseert de onderwijsraad de stad en het stadsbestuur over het onderwijsbeleid.

Bij elke nieuwe legislatuur worden de adviesraden opnieuw samengesteld, zo ook de Halse onderwijsraad. Wim Verdeyen, pedagogisch directeur van het Don Bosco Instituut, is de nieuwe voorzitter. Hij volgt Dany Berckmans op die in september met pensioen ging. Nieuwe ondervoorzitter wordt Patricia Van Eekenrode, algemeen directeur van de Scholengroep 9 van het GO!.

In de Onderwijsraad zijn alle directies van elke school in Halle vertegenwoordigd (zowel uit het kleuter, lager- en secundair onderwijs alsook het buitengewoon en kunstonderwijs). Maar ook het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding), het LOP (Lokaal Overlegplatform) en enkele vertegenwoordigers van het stadsbestuur maken deel uit van de onderwijsraad.

Debatteren, formuleren en adviseren

De onderwijsraad is gestart in september 2013 en is een erkende en stedelijke adviesraad die fungeert als officiële woordvoerder van het Halse onderwijs. De onderwijsraad formuleert adviezen naar het beleid toe over het onderwijs en andere gerelateerde thema’s. Zo werd het memorandum dat de onderwijsraad in september vorig jaar uitwerkte, gebruikt als basis voor het onderwijsluik in het meerjarenplan van de stad. Zo’n meerjarenplan bevat de beleidskeuzes die de stad de volgende jaren wil waarmaken en de financiële vertaling.

De onderwijsraad stimuleert ook netwerking tussen de verschillende scholen in Halle en zet in op informatie-uitwisseling en vorming. Eén van de belangrijke thema’s die regelmatig in de onderwijsraad aan bod komen, is de capaciteitsproblematiek in het Halse basisonderwijs. De voorbije jaren zijn er al veel inspanningen geleverd om de capaciteit te verhogen. De volgende jaren richten we de focus op het secundair onderwijs want zonder bijkomende inspanningen dreigt ook daar een capaciteitstekort. Voorts snijdt de onderwijsraad thema’s aan zoals vroegtijdige schooluitval, kennis van het Nederlands, schoolfacturen, mobiliteit,… Door kennis en ervaringen delen, kunnen de scholen elkaar via de onderwijsraad versterken en onderwijsuitdagingen netoverschrijdend tot een goed einde brengen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?