Hallerbos wordt verkeersvrij in 2 fasen

HALLE - De gemeenteraad van Halle besliste in zitting van 28 april 2015 om het Hallerbos verkeersvrij te maken. Zowel het mobiliteitsplatform als de milieuraad van de stad gaven hier een positief advies voor. Momenteel is het Hallerbos enkel op zon- en feestdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het stadsbestuur besliste in samenspraak met het Agentschap Natuur & Bos (ANB) om het Hallerbos permanent verkeersvrij te maken. Dat zal gebeuren in 2 fases.

De Oppositie van N-Va en Groen stelde voor om het bos in één keer af te sluiten voor het verkeer. De meerderheid ging daar niet op in en blijft bij de fasering over twee jaar. De meerderheid stemde wel in met het voorstel van de oppositie om in het bos de snelheid te beperken tot 30 km/u.

Natura 2000-gebied

Het Hallerbos wordt beheerd door het Agentschap Natuur en Bos en beslaat een oppervlakte van 535 hectare. 100 ha hiervan is erkend bosreservaat: een uniek en waardevol stuk natuur dat Europese bescherming geniet. Zo heeft het Hallerbos het Europees statuut van Natura 2000-gebied.  Dit betekent dat het Hallerbos van groot belang is voor de versterking van de biodiversiteit. Dat het Hallerbos uniek is werd de voorbije dagen ook duidelijk in de vele nationale en internationale media die aandacht besteedden aan de jaarlijkse hyacintenpracht.

Aanrijdingen

Het doorkruisen van het Hallerbos met wagens, bromfietsen, bestelwagens en ander gemotoriseerd verkeer, doet niet alleen afbreuk aan de waarde van het bos, jaarlijks raken talrijke dieren gewond bij aanrijdingen. Zo stierven er in 2014 drie reeën, verschillende vuursalamanders (een zeldzame diersoort!), padden, kikkers, hazelwormen, uilen, haviken, konijnen en kleine knaagdieren. Bovendien brengt de jaarlijkse hyacintenpracht ook gevaarlijke situaties met zich mee voor de bezoekers zo lang het bos toegankelijk blijft voor wagens. Als wandelaar waan je je te midden van een rustig stukje ongerepte natuur, en plots moet je uitwijken voor een aanstormende wagen.

De stad Halle wil hier, in samenwerking met het Agentschap Natuur & Bos, op korte termijn verandering in brengen door het bos in 2 fases te sluiten. Momenteel zijn er nog 3 straten toegankelijk voor doorgaand verkeer (uitgezonderd zon- en feestdagen): de Vlasmarktdreef, de Eikendreef en de Lorkendreef. Deze wegen worden vooral gebruikt door sluipverkeer tijdens de ochtend- en (in mindere mate) avondspits.

Fase I

Vanaf 1 juli 2015 worden de Vlasmarktdreef en de Eikendreef afgesloten tussen het kruispunt ‘Achtdreven’ en het kruispunt met de Hallerbosstraat. De enige weg die gemotoriseerd verkeer dan nog kan gebruiken, is de Lorkendreef. Op zon- en feestdagen blijft ook de Lorkendreef afgesloten, zoals nu.

Fase II

Bij het ingaan van fase II zal het hele Hallerbos autovrij worden. Dit betekent dat de vandaag gekende situatie op zon- en feestdagen permanent zal zijn. De exacte timing voor fase II is nog niet gekend.  Een volledig autovrij bos zal gerealiseerd worden na het inrichten van een aangepaste parking langsheen het Kapittel. Voor die omgeving is op dit moment een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak waarin ook het parkeren wordt bestudeerd. De voorlopige planning beoogt een volledig afsluiten van het bos in de loop van 2016.

Als alles goed verloopt is de Krabos weer toegankelijk vanaf eind dit jaar: het omrijden langs deze route is beperkt. Uiteraard vormen de  E429 en de E19 ook een waardig alternatief. Hoewel dit voor sommige bestuurders misschien een langere reisweg betekent, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat velen, al dan niet mits een mentaliteitswijziging, de voordelen van een verkeersvrij bos zullen zien.

Met het verkeersvrij maken van het Hallerbos geven ze plaats aan natuur en recreatie in Halle.

De ecologische voordelen zijn divers:

-          minder lawaaioverlast, dus minder verstoring van dieren én aangenamer wandelen, fietsen of joggen voor bezoekers

-          minder uitlaatgassen

-          minder sluikstorten en dus een proper bos

-          geen overlast door lichtverstrooiing veroorzaakt door wagens die het bos in het donker doorkruisen

-          geen aanrijdingen met dieren

Naast biodiversiteitsversterking blijft recreatie een belangrijke functie van het Hallerbos. Door het verkeersvrij maken van het Hallerbos zal de belevingswaarde voor de bezoeker stijgen, onder andere door verhoogde veiligheid en door het verminderen van lawaaihinder.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?