Halle wil Paterskerk aan muziekverenigingen geven

HALLE – Op de algemene vergadering van de cultuurraad heeft eerste schepen Marc Snoeck (SP.a) maandag bekend gemaakt, dat de stad de Paterskerk niet gaat verkopen, maar wel ter beschikking stellen van de Halse muziekverenigingen.

De stad Halle had in het oorspronkelijk strategisch plan, als één van de besparingsmaatregelen, overwogen om de Paterskerk te verkopen en vroeg daarover een advies aan de cultuurraad. “In een sterk gemotiveerd advies heeft het bestuur van de cultuurraad gevraagd de Paterskerk niet te verkopen omdat het gaat om belangrijk erfgoed. Het schepencollege vond dat ook en nam de principebeslissing om de kerk niet te verkopen”, vertelt cultuurschepen Marc Snoeck.

De stad gaat zelfs een stapje verder. “We willen de kerk als stadseigendom behouden en ter beschikking te stellen van de muzikale verenigingen zoals koren, fanfares en harmonieën. Daarvoor moeten er wel nog een aantal knelpunten opgelost worden, omdat bijvoorbeeld de verwarmings- en verlichtingsinstallatie zich in het kloostergedeelte bevinden, dat wel door de paters wordt verkocht”, zegt Snoeck.

Het is nog niet duidelijk hoe alles zal verlopen maar één ding is duidelijk. Het mag de stad niets kosten. “We gaan de muziekverenigingen rond de tafel brengen en bekijken hoe het in de praktijk kan gebracht worden. Het zou bijvoorbeeld via een erfpachtformule kunnen. In ieder geval gaat de stad niet investeren in het project. De kosten zullen moeten terug verdiend worden door de verenigingen”, zegt Snoeck.

De cultuurraad is bijzonder opgetogen dat de stad haar advies volgt. “We zijn zeker tevreden dat de stad onze ernstige vraag heeft erkend. Het was onze betrachting om de kerk in stadseigendom te houden en ter beschikking te stellen, vooral wegens de goede akoestiek. We denken naast ruimte voor de muziekverenigingen ook aan tentoonstellingen en voordrachten. Hoe het in de praktijk moet gerealiseerd worden, zal de tijd uit wijzen”, zegt Paul Poels voorzitter van de cultuurraad. “Het gebouw, dat 170 jaar in het stadspatrimonium aanwezig is, verdient een plaats in het Halse cultuurleven, met zijn unieke ligging, op loopafstand van parkings”.

Binnen de visie van de cultuurraad blijven er zelfs religieuze activiteiten mogelijk. “Het huwelijk in een kerk, met dergelijke akoestiek, moet nog kunnen. De kerk moet niet ontwijd worden. Dat wordt goed onthaald door de pater, die van uit Libanon, met de verkoop van het klooster bezig is”, besluit Poels. Het klooster en de tuin, waarvan de stad geen eigenaar is, wordt dus wel verkocht.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?