Halle wil label 'Kindvriendelijke Stad' binnen halen

Het stadsbestuur laat weten dat Halle alles in de strijd gooit om het label van 'kindvriendelijke stad' te behalen. Dat label wordt uitgereikt door de Vlaamse Overheid en beloont steden en gemeenten die streven naar kindvriendelijkheid. Volgens oppositiepartij N-VA is Halle enkel op papier kindvriendelijk.

Halle wil het label van 'kindvriendelijke stad' halen. Dit wil zeggen dat de stad meehelpt om de rechten van het kind te realiseren. "Een kindvriendelijk Halle zet de beleving van kinderen en jongeren centraal en wil in haar beleid zoveel mogelijk raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren", aldus het stadsbestuur. "Een kindvriendelijke stad gaat ook in dialoog met kinderen en jongeren en wil haar kindvriendelijk beleid verankeren in de hele stadsorganisatie."

Traject

Het stadsbestuur laat alvast weten dat Halle hiervoor al een heel traject afgelegd heeft. "We creëerden een breed engagement en draagvlak bij het politieke bestuur en de interne diensten. We verzamelden zoveel mogelijk cijfers over kinderen en jongeren in onze stad. We toetsten deze cijfers bij kinderen en jongeren, interne diensten, partners, adviesraden, overlegplatforms en gebruikten al deze informatie om een toekomstig beleid uit te tekenen. En we stelden een visie, strategie en actieplan rond kindvriendelijkheid op", klinkt het.

Om haar engagementen kracht bij te zetten werd ook een filmpje gemaakt  : Neem een kijkje op www.halle.be/kindvriendelijkhalle.

Jury

Een jury (met o.a. het  Kinderrechtcommissariaat, Demos, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool en een expert lokaal jeugdbeleid) moet het portfolio van de stad Halle beoordelen. Op 24 juni 2018 worden de labels uitgereikt en weten we dus of Halle de komende 6 jaar het label 'kindvriendelijke stad' krijgt.

Theorie

Volgens Rogier Lindemans en Sven Pletincx, gemeenteraadsleden van oppositiepartij N-VA, is echter niet alles rozengeur en maneschijn. "Het is een idee dat ook wij absoluut genegen zijn. Alleen dekt de vlag in dit geval allesbehalve de lading", aldus Sven en Rogier. "Je moet weten dat het label toegekend wordt op basis van een theoretisch actieplan, niet op basis van concrete realisaties. Uit objectieve cijfers weten we dat Halle nog ver van kindvriendelijk is. "

Doorschuiven

"Om maar enkele voorbeelden te geven: er zijn te weinig plaatsen in de kinderopvang en in de scholen, onze kinderen voelen zich allesbehalve veilig in het verkeer en ook op het vlak van het vrijetijdsaanbod voor jongeren scoort onze stad eerder zwak", gaan Pletincx en Lindemans verder. "Halle op dit moment een kindvriendelijke stad noemen lijkt ons dus een beetje van de pot gerukt. En wat ons bovendien nog het meest stoort is dat de huidige meerderheid binnenkort kan uitpakken met een mooi label, maar al het werk om dat label ook effectief waar te maken doorschuift naar de volgende bestuursploeg."

Stunt

"Het is, om een kleine vergelijking te maken, alsof een student op vele vakken een onvoldoende haalt, maar toch een diploma krijgt omdat hij van plan is om in de toekomst beter zijn best te doen. Noem het wat ons betreft dus gerust een platte verkiezingsstunt, want de uitreiking gebeurt niet toevallig 3 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen", sluiten Sven en Rogier af.

Schepen van Jeugd

Dieuwertje Poté, schepen van Jeugd in Halle, krijgt het laatste woord : 

"Ondanks de zware besparingen aan het begin van de legislatuur is de afgelopen zes jaar heel wat gerealiseerd voor onze jeugd. Denk maar aan de nieuwe speelvelden in Essenbeek, Hondzocht en Buizingen, de nieuwe minipitch in Buizingen, de Warandedag, de Buitenspeeldag, de uitbreiding van speelplein Joepie met een blokhut, de extra plaatsen in het basisonderwijs, de gloednieuwe fuifzaal De Kazerne, de mobiele speelpleinwerking, de speelschatkaart, de opening van het Huis van het Kind, enzovoort. Er zijn nog zoveel andere voorbeelden te geven. Met dit label willen we verzekeren dat de uitgevoerde inspanningen op een structurele manier verder gezet worden. Een heel belangrijk aandachtspunt daarbij is voldoende aandacht voor kinderen en jongeren bij grote openbare werken in onze stad. Daar is immers nog veel verbetering mogelijk."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?