Halle voert strenger politiereglement in

De algemene politieverordening beschrijft wat mag en niet mag in Halle. Het is een reglement dat is opgesteld om overlast te voorkomen en te bestrijden. Op 22 oktober 2019 werd de algemene politieverordening geactualiseerd en goedgekeurd door de gemeenteraad. De nieuwe algemene politieverordening treedt in voege op 1 januari 2020.

 Algemene politieverordening voorkomt en bestrijdt overlast

De algemene politieverordening beschrijft wat mag en niet mag in Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. De algemene politieverordening is samen met de Politiezone Zennevallei opgesteld om de goede orde in de stad te bewaren. In de twee andere gemeenten staat het nieuwe reglement ook op de agenda van de gemeenteraad.

 Via gemeentelijke administratieve sancties, beter gekend als GAS-boetes kan de stad geldboetes opleggen aan wie zich niet aan de regels houdt.

 De belangrijkste nieuwe regels op een rij:

  • Verbod op wegwerp
    De hogere overheid verbiedt vanaf 1 januari 2020 om drank in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes te serveren op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals.. Dit verbod wordt ook opgenomen in de algemene politieverordening. Voor elke evenement zal individueel gekeken worden naar de haalbaarheid.
  • Strengere regels op de verdeling van reclamedrukwerk

Er gelden strengere regels op de verdeling en aanplakking van reclame. Zo is het verboden om nog reclamedrukwerk (vb. kaartjes van autohandelaars) te verspreiden op voertuigen en te verdelen in brievenbussen met een geen-reclamesticker.

  • Geen dieren in gevangenschap op evenementen

Het is niet meer toegelaten om op het openbaar domein in gevangenschap gehouden dieren tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Het college van burgemeester en schepenen kan mits voorafgaandelijke toestemming uitzonderingen toelaten. (vb. jaarmarkt,  kermis, circus)

  • Melden wanneer u drones gebruikt (geen speelgoeddrones)

Iedereen die boven het grondgebied van Halle met drones wil, moet dit minstens 1 maand op voorhand melden. Zo is er tijd voor de stad en de Politiezone om veiligheidsadvies te geven. 

  • Geen hinderlijk geluid tussen 22u en 7u

Alle tijdstippen in de algemene politieverordening zijn voortaan eenduidig tussen 22u en 7u. Dit wil zeggen dat je voortaan geen hinderlijk geluid mag maken tussen 22u en 7u (ook niet op zon- en feestdagen). Dit wil ook zeggen dat alle parken, begraafplaatsen en speeltuinen open zijn van 7u tot 22u.

  • Tuinen en braakliggende onbebouwde terreinen moeten er netjes bijliggen

Tuinen  en braakliggende gronden moeten onderhouden worden en het is voortaan niet meer toegelaten er (bouw)afval, puin of zwerfvuil te laten liggen.

  • Geen alcohol in publieke ruimte

Je mag geen alcohol consumeren op openbaar domein. Tijdens evenementen is het niet de bedoeling om boetes uit te delen behalve als er hinder of overlast is. Ook lachgas gebruiken, is voortaan verboden.

  • Vuurwerk en wensballonnen niet toegelaten

Het is niet toegelaten om vuurwerk, voetzoekers of kanonnen af te vuren en wensballonnen op te laten. Uitzonderlijk kan het college van burgemeester en schepenen daar toch de toestemming voor geven, mits je de aanvraag 30 kalenderdagen vooraf doet via https://www.halle.be/vuurwerk.

 De volledige algemene politieverordening vind je op https://www.halle.be/politieverordening.

Foto: Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?