Halle versoepelt subsidiëring aankoop natuurgebieden

Halle versoepelt subsidiëring voor aankoop natuurgebieden

De gemeenteraad versoepelt de subsidiëringsregels voor de aankoop van natuurgebieden. Dat is nodig omdat het bestaande reglement niet is aangepast aan de sterk stijgende grondprijzen.

Met deze subsidie wil de stad milieu- en natuurverenigingen stimuleren om natuurgebied aan te kopen en dit in te richten en te beheren als natuurreservaat. Maar het huidige reglement voor de subsidiëring dateert nog van eind 2001. De grondprijzen voor natuurgebieden zijn intussen natuurlijk fors gestegen. Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zelfs met 33%. Het reglement was dan ook aan herziening toe.

“Zo wordt het bedrag van de subsidie aangepast naar maximum 50 % van de aankoopprijs, notaris en registratiekosten niet meegerekend. Ook het subsidieplafond wordt verdubbeld tot 25 000 euro per jaar. Is dit bedrag meer, dan wordt de uitbetaling verspreid over meerdere jaren”, zegt schepen Bram Vandenbroecke (milieu).

Milieu- en natuurverenigingen staan er dus niet alleen voor. Want hoe meer natuurgebieden ze kunnen verwerven, hoe beter ze deze ook met elkaar kunnen verbinden. Op die manier versterken we de biodiversiteit in en rond onze stad. Kwetsbare dieren of planten kunnen zich in aansluitende gebieden ook beter verspreiden. En ook de Hallenaren profiteren mee want corridors geven vaak ook ruimte aan wandelaars en fietsers.

Info: Openbaar Groen | milieu@halle.be | T 02 365 95 34

Foto's Jan Demol


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?