Halle stelt opvolgingsrapport voor

Op de gemeenteraad van 14 september heeft de stad Halle het opvolgingsrapport voorgesteld van het meerjarenplan 2020-2025. In dat rapport wordt een stand van zaken gegeven van de acties uit het meerjarenplan.

Voor eind september 2021 moet de stad Halle, net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een opvolgingsrapportage voorleggen over de eerste zes maanden van het jaar. Dat is zo bepaald in de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het opvolgingsrapport geeft een stand van zaken, onder meer over de acties die als prioritair zijn bestempeld in het meerjarenplan. Concreet gaat het om 9 acties:

  • de bereikbaarheid van de dienstverlening voor elke inwoner
  • de uitbreiding van de zorginfrastructuur
  • het stimuleren van commerciële initiatieven
  • de vergroening van straten en buurten
  • de maatregelen voor meer fietsgebruik
  • de investeringen in veilige speel- en schoolomgeving
  • het inzetten op efficiëntie binnen onze organisatie
  • het creëren van een cultuur binnen onze organisatie waar medewerkers hun loopbaan in handen nemen
  • kwaliteit en duurzaamheid als rode draad in het beheer van ons patrimonium

Je kan het rapport raadplegen bekijken op https://www.halle.be/menu/stad-en-bestuur/beleid/bestuursdocumenten/opvolgrapportage

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?