Halle staat voortaan zelf in voor de opvolging van GAS-dossiers

Vanaf 1 januari 2022 besteedt de stad Halle de opvolging van GAS-dossiers niet langer uit. Voortaan zal een interne sanctionerende ambtenaar de gemeentelijke administratieve sancties opvolgen.

Heel wat kleine overtredingen worden sinds een tijdje niet meer via de rechtbank behandeld. Wie een inbreuk pleegt op het gemeentelijke politiereglement kan worden bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Dat kan een boete zijn of een alternatieve maatregel. Het is de lokale politie, een vaststellende ambtenaar of opgeleide gemeenschapswacht die overtredingen kan vaststellen. Daarna bepaalt een onafhankelijke sanctionerende ambtenaar welke dossiers welk gevolg krijgen.

Op dit moment laat de stad Halle die afhandeling over aan externe partners: de overlastdossiers gaan naar de provinciale sanctionerende ambtenaar, terwijl intercommunale Haviland de verkeersovertredingen behandelt. Het stadsbestuur heeft nu beslist om die opvolging van de GAS-dossiers zelf in handen te nemen. De stad Halle zal daarvoor een interne sanctionerende ambtenaar aanstellen en opleiden. Die gaat van start vanaf 1 januari 2022.

Efficiënter en goedkoper

"Door de GAS-dossiers in eigen beheer te verwerken, zal de stad Halle niet alleen geld besparen, maar ook overlast en onveilige situaties efficiënter kunnen aanpakken", laat het stadsbestuur weten. "Als we de afhandeling van de dossiers zelf in handen nemen, dan kunnen we ze ook beter afwegen. Soms is een preventieve aanpak via bemiddeling of gemeenschapsdienst bijvoorbeeld nuttiger dan een repressieve aanpak met een geldboete. Om de opvolging van de GAS-dossiers zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zal de stad Halle met een nieuw handhavingsplatform werken. Dankzij de specifieke software op dat platform kunnen we de GAS-dossiers op een eenvoudige manier opvolgen van a tot z."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?