Halle opende officieel het vernieuwd park van Buizingen

HALLE – Het schepencollege heeft donderdagavond het vernieuwde park van Buizingen ingewandeld. Het park is uitgebreid met een grote weide aan de kant van de Vandenpeereboomstraat. Ook in het bestaande park werd er heel wat gewerkt.

Het bestaande bospark bleef in grote lijnen behouden maar werd opgefrist. De zone rond het kasteelgebouw en de vijver werd heraangelegd met een grasheuvel, als hangplaats voor jongeren, naast het nieuwe multifunctionele sportveld.

De bestaande functies zoals het trapveldje en het kaatsbalplein blijven behouden en werden opgewaardeerd. De bospaden werden bekleed met houtsnippers. De bestaande moeraszone werd uitgebreid. Een houten vlonderpad tussen de vijver en de spoorweg verbetert de toegankelijkheid van de moeraszone.

Poort

Een poortconstructie met geschoren haagvormen vormt de toegang tot het nieuwe, meer open parkgedeelte. Dit gedeelte werd aangelegd op het hooiland, aansluitend aan het bestaande bospark. De belangrijkste functies in dit nieuwe park zijn een fietspad tussen de Vandenpeereboomstraat en het bestaande fietspad langsheen de spoorlijn, een zitruimte met petanquebaan en een verdiept pleintje met zittreden en muurtjes in schanskorven.

De belangrijkste groene elementen zijn boomgaarden, omzoomd met hagen, een ligweide met voorjaarsbloeiers en hoogstambomen. Het ondergrondse bufferbekken wordt geïntegreerd in het nieuwe park. Een educatief parcours en een evenwichtsparcours kunnen in het park worden gevolgd.

Natuurwaarden

Schepen van Openbare Werken Johan Servé (SP.a): “Er werd in dit project veel aandacht besteed aan het versterken en uitbreiden van de natuurwaarden in het park. Zo is bijvoorbeeld het groenbeheer onderhoudsvriendelijk, werden oude fruitrassen voorzien voor de boomgaarden en is de nieuwe beplanting vlindervriendelijk. Dit alles gebeurde onder andere in overleg met het regionaal landschap Pajottenland &Zennevallei en op advies van Natuurpunt”.

Vijver uitdiepen

Er zijn nog wat werken uit te voeren. Het inzaaien en beplanten voortuinzone kasteelgebouw gaat gebeuren bij gunstige weersomstandigheden in het najaar. Dan is het ook mogelijk dat de vijver gaat geruimd worden en er een oeverversteviging komt. Dit laatste moet nog beslist worden door het schepencollege.

Foto's Chris Verhaege


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?