Halle in beroep tegen uitspraak over bufferbekken Sint-Rochus: "Schadevergoeding veel te laag"

De stad Halle gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de zaak rond het bufferbekken onder het Dynastieplein in Sint-Rochus. De rechter oordeelde dat het studiebureau een fout maakte bij het ontwerp van het bufferbekken en kent de stad een schadevergoeding toe. "Maar die schadevergoeding is veel te laag om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren aan het bufferbekken. We willen dan ook dat het studiebureau z’n volledige verantwoordelijkheid neemt", aldus de Stad Halle.

In de zomer van 2016 werd Sint-Rochus getroffen door wateroverlast. [Archief: Wateroverlast Halle: opvangcapaciteit bufferbekken overschreden] De stad had op dat moment net werken laten uitvoeren die dergelijke wateroverlast hadden moeten vermijden. Zo werd er een nieuw bufferbekken aangelegd onder het Dynastieplein en werd de riolering gedeeltelijk vernieuwd. [Archief: Sint-Rochusstraat 2 maanden dicht aan ‘parking Sisse Frit’]

Uit onderzoek van de stad bleek dat het studiebureau een fout maakte bij de opmaak van het dossier en de berekeningen voor het bufferbekken. Verschillende pogingen om met het studiebureau in der minne een oplossing te vinden, draaiden op niets uit. De stad Halle trok daarop naar de rechtbank. Die procedure sleepte jaren aan. Pas onlangs nam de rechtbank een beslissing. Ze oordeelde dat het studiebureau het ontwerp van het bufferbekken onder het Dynastieplein niet heeft uitgevoerd zoals van een professioneel studiebureau mag worden verwacht. Volgens de rechter is het studiebureau z’n contractuele verplichtingen dus niet nagekomen en heeft het een fout gemaakt.

De rechter kent de stad Halle daarvoor een schadevergoeding toe ten bedrage van 81.745,04 euro. Toch gaat het college van burgemeester en schepenen in hoger beroep tegen het vonnis.
"De schadevergoeding is immers veel te laag om de nodige aanpassingen te kunnen uitvoeren aan het bufferbekken. De kostprijs voor de werken bedroegen destijds meer dan 1 miljoen euro. De stad Halle wil dan ook dat het studiebureau z’n volledige verantwoordelijkheid neemt", klinkt het.

(Foto: Dynastieplein : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?