Halle heft belasting op masten en pylonen

Vanaf 1 juli 2020 heft de stad een belasting op masten en pylonen. Het gaat om 2.500 euro per jaar per mast. Maar sportverenigingen, veiligheidsdiensten en lokale radio’s worden wel vrijgesteld, omdat ze zo’n mast gebruiken in het kader van hun maatschappelijke functie en de stad hen financieel wil ondersteunen in de plaats van belasten. Oppositiepartij N-VA is tegen de beslissing.

Masten en pylonen worden vaak ervaren als verstoorders van het landschap of zijn soms hinderlijk voor de omwonenden. Heel wat steden en gemeenten belasten daarom masten en pylonen. Om een wildgroei te voorkomen, voert Halle nu een gelijkaardige belasting in. Met deze belasting proberen we bedrijven ook te motiveren om andere technologieën of toepassingen te gebruiken die een veel beperktere impact hebben op de omgeving en het landschap. Per mast of pyloon hoger dan 15 meter is jaarlijks een belasting van 2.500 euro verschuldigd door de eigenaar.

Maar de stad voorziet wel een hele reeks vrijstellingen. Het gaat doorgaans om masten die een maatschappelijk belang hebben, waaronder:

  • Masten en pylonen voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom.
  • Constructies voor de dienstverlening van openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.
  • Masten en pylonen voor de openbare verlichting, tenzij de masten en pylonen daarnaast nog een andere functie uitoefenen.
  • Masten en pylonen voor de lokale radiozenders omdat ze een informatieve en maatschappelijke functie hebben voor de Hallenaren.
  • Masten en pylonen die dienen voor de verlichting van sport- en recreatieterreinen.
  • Masten en pylonen die eigendom zijn van de stad.

Het volledige reglement kan je lezen op www.halle.be/stad-en-bestuur/bestuurlijke-informatie/belastingen-en-retributies

N-VA is tegen

De N-VA is tegen de nieuwe belasting op masten en pylonen. “Bedrijven die deze belasting moeten ophoesten rekenen deze gewoon door aan de consument. De bedrijven gaan die kost nooit zelf dragen. Dus komt de belasting finaal op de factuur voor elektriciteit of telefoon terecht. In het parlement leggen Groenen en socialisten resoluties neer die protesteren tegen de hoge elektriciteitsfacturen maar in Halle stemmen ze gewoon een extra belasting die op de factuur van de consument belandt”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens.

"De stad wil met de belasting visuele vervuiling bestrijden maar toont zich daarin om ideologische redenen niet bijzonder consequent. Antennes van gsm-operatoren en hoogspanningsmasten worden belast, windmolens niet terwijl windmolens nochtans een pak hoger zijn. Men wil milieuvriendelijke projecten vrijstellen maar vergeet blijkbaar dat elektriciteit opgewekt door windmolens ook via de hoogspanningskabels loopt”, besluit Swalens.

Raadslid Sven Pletincx vreest dat Halle de nieuwste evoluties op technologisch vlak zal missen. “Het belasten van gsm-masten is een ernstige bedreiging voor de mogelijke uitrol van een 5g netwerk in Halle. Dit netwerk is nochtans de toekomst voor een supersnel draadloos internet. Providers zullen Halle in eerste instantie links laten liggen. Hoe rijm je dit met de ambitie van het stadsbestuur om van Halle een smart city te maken?”, vraagt Sven Pletincx zich af.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?