Halle dumpt glas ondergronds

Op Sint-Rochus in Halle zijn de eerste ondergrondse glascontainers officieel ingehuldigd. De stad wil op termijn alle glascontainers onder de grond.

De ondergrondse glascontainers werden aangekocht via intercommunale Haviland en kosten ongeveer 10.000 euro het stuk. Samen werd het engagement aangegaan om vanaf 2017 jaarlijks drie bovengrondse containers te vervangen door exemplaren onder de grond.

De containers staan vlak aan de kerk van Sint-Rochus en vervangen de bovengrondse glasbollen die op het Dynastieplein stonden. Op het vernieuwde plein was geen plaats meer omdat er een overdekte fietsstallig staat een ondergrondse variant was er niet mogelijk door de vele leidingen.

Voordelen

De ondergrondse containers hebben heel wat voordelen. Er is minder geluidsoverlast bij het inwerpen van het glas, ze zijn beter inpasbaar in de omgeving en ze zouden ook minder zwerfvuil aantrekken.

Regels

De regels zijn net hetzelfde als bij de bovengrondse containers. Deponeren van glas kan van 7 tot 22u. Enkel leeg hol glas zoals flessen en bokalen mogen in de containers geworpen worden. En er mag geen afval zoals lege dozen of afval achterblijven wat gelijk staat aan sluikstorten. Hier staan fikse boetes op.

De stad zal het project evalueren en bekijken welke bovengrondse glasbollen als volgende onder de grond gaan.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?