Haakstraat wordt definitief eenrichtingsstraat

De Haakstraat wordt definitief een eenrichtingsstraat. De maatregel werd de voorbije maanden al bij wijze van proef ingevoerd. Die aanpassing werd positief geëvalueerd door de buurtbewoners en de gemeente Beersel

Uit onderzoek en meldingen van inwoners bleek dat het drukke verkeer in combinatie met het smalle dwarsprofiel van de straat nefast waren voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de Haakstraat. Bovendien doorkruist de Haakstraat een ecologisch kwetsbaar gebied. Om de verkeerssituatie te verbeteren, voerde de stad tijdelijk eenrichtingsverkeer in in de Haakstraat in de rijrichting Halle.

Uit een schriftelijk bevraging blijkt dat een grote meerderheid van de buurtbewoners tevreden is met deze maatregel. Volgens hen is de straat veiliger geworden en is er ook minder sluipverkeer. Ook de gemeente Beersel wenst het eenrichtingsverkeer te behouden. De gemeenteraad besliste daarom de proefopstelling een definitief karakter te geven.

Ook elders bijkomende veiligheidsmaatregelen

Ook elders in de stad wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De gemeenteraad keurde ook volgende maatregelen goed:

  • De Lenniksesteenweg krijgt een bijkomend zebrapad ter hoogte van het kruispunt met de wijk Windmoleken.
  • Op de Bergensesteenweg (N6) wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u tussen de bebouwde kom van Halle en de E429
  • In Den Booien en de Vlieringendreef wordt de snelheid beperkt tot 30 km/uur.

(Foto : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?