Drie gemeenten moeten quarantaine van 448 personen controleren

Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) vroeg op de Halse gemeenteraad hoe de quarantaine van terugkerende reizigers wordt gecontroleerd. Dat blijkt allemaal niet zo evident te zijn.

Burgemeester Marc Snoeck (sp.a) gaf een zeer omstandig antwoord. “Om de gegevensoverdracht van terugkerende reizigers die in quarantaine moeten mogelijk te maken moeten de gemeenten een protocol afsluiten met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het protocol tussen de stad Halle en het agentschap werd afgesloten op 12 januari. We zijn daar dus alvast in orde mee. Maar dan kende het dossier een aantal vreemde wendingen.”

Onwerkbare lijst

Op donderdag 14 en vrijdag 15 januari kreeg de stad om de 2 uur excellijsten doorgestuurd met mensen die in isolatie of quarantaine moeten blijven. Het gaat over personen die besmet zijn met COVID-19 en in isolatie moeten blijven, personen die een hoog-risico-contact zijn van een besmet persoon en daarom in quarantaine moeten blijven en personen die op reis zijn geweest in een rode zone (en een passenger locator form) hebben ingevuld en daarom in quarantaine moeten blijven. Het ging hier allemaal om reizigers die sinds 7 januari waren teruggekeerd uit een rode zone.

“Voor elk van deze personen vonden we in de lijst het telefoonnummer, het adres in de gemeente waar zij hun isolatie of quarantaine doorbrengen en de einddatum van deze isolatie- of quarantaineperiode. Dit bleek een totaal onwerkbaar instrument. We wisten op een bepaald moment niet meer wie op de lijst kwam en wie er afgehaald was, we wisten niet wie in isolatie of in quarantaine moest, we kregen geen instructies over de aanpak, enz.”, klaagt de burgemeester.

Strenge aanpak

“Op 16, 17 en 18 januari kregen we plots geen informatie meer toegestuurd. Sinds 19 januari is de situatie enigszins verbeterd: de namen en adressen zijn terug te vinden op de zorgatlas. Na overleg met de twee burgemeesters van de politiezone Zennevallei en met de korpschef kiezen we in onze politiezone voor de strenge aanpak omdat dit ons noodzakelijk lijkt. We sturen de namen en adressen door naar een vertrouwenspersoon bij de politie, die steekproeven houdt en onmiddellijk ter plaatse gaat kijken of de mensen zich aan de quarantaine of isolatie houden.”

Niet volgens het boekje

Deze werkwijze is niet helemaal strikt volgens het boekje. “Men zou eerst de mensen moeten bellen, vervolgens zou er een maatschappelijk assistent of gemeenschapswacht aan huis moeten gaan en in het geval betrokkene of gezinsleden zich niet houden aan de quarantaine- of isolatieplicht moet de politie ingeschakeld worden. Ook deze werkwijze lijkt ons onwerkbaar : 90 % geeft een GSM-nummer op en kan dus aan de telefoon vertellen wat hij of zij wenst, men verliest uren en dagen tijd terwijl er eigenlijk snel moet geschakeld worden.”

Het aantal namen en adressen dat de 3 gemeenten doorgespeeld krijgen is immens. Voor de Politiezone Zennevallei was dat op dinsdag 26 januari 2021:

- In Halle : 169 personen

- In Beersel : 100 personen

- In Sint-Pieters-Leeuw : 179 personen

In het totaal 448 mensen dus die zouden moeten gecontroleerd worden, wat natuurlijk in de praktijk niet mogelijk is

“Tot op vandaag behouden we onze manier van aanpak en werken we dus met steekproeven.”

Overzicht van de resultaten:

  • 22 januari : geen namen doorgespeeld gekregen vanuit de hogere overheid
  • 23 januari : 15 adressen gecontroleerd, 13 personen thuis aanwezig, 1 niet aanwezig en

1 een onbekend adres en GSM-nummer opgegeven

  • 24 januari : in Halle 4 personen gecontroleerd die allen thuis aanwezig waren
  • 25 januari : steekproef van 13 personen, waarvan 7 personen thuis aangetroffen. 6 personen worden niet aangetroffen en controle hierop werd dus de volgende dag hernomen.

Nog geen pv’s

Tot op heden werden er nog geen PV’s opgesteld. Deze PV’s zullen worden opgesteld op basis van de richtlijnen van het parket Halle-Vilvoorde en de Procureur-Generaal. De richtlijnen met betrekking tot het handhavings- en vervolgingsbeleid zijn op dit ogenblik nog in ontwikkeling

 

 

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?