Gunther Coppens trekt N-va-lijst provincieraad

Nadat eerder al bekend werd dat Ben Weyts de lijst zou duwen, werd nu bekend dat Gunther Coppens uit Sint-Pieters-Leeuw lijsttrekker wordt en Darya Safai uit Wemmel haar politieke vuurdoop voor N-VA beleeft vanop de voorlaatste lijstduwersplaats.

In 2012 werd de N-VA ondanks het overtuigende resultaat geweerd uit het provinciebestuur. De traditionele partijen hebben er toen alles aangedaan om de noodzakelijke verandering af te blokken. In de afgelopen zes jaar zorgde de N-VA fractie steeds voor de kritische kijk op het provinciaal beleid. N-VA wil dan ook op 14 oktober de sterkste partij van Vlaams-Brabant worden in de provincieraad én in de deputatie.

 In 2018 dient zich een ploeg aan die de nodige ervaring uitstraalt, een mooi evenwicht tussen sterke vrouwen en mannen inhoudt en de voldoende vernieuwing brengt. Daarmee wil de N-VA opnieuw een sterk resultaat neerzetten om de noodzakelijke verandering te brengen in de provincie Vlaams-Brabant op het vlak van efficiënt en deugdelijk bestuur.

 Lijsttrekker Coppens: “N-VA wil in het provinciebestuur zetelen. Met lede ogen moeten we al jaren aanzien dat de provincie vooral een melkkoe is. De burger betaalt belastingen voor een bestuur dat eigenlijk vooral hier en daar subsidies wil uitdelen en brochures uitgeven om te zeggen dat het bestaat en goed bezig is.  Wij willen het provinciebestuur beperken tot de essentiële taken, daarvoor is ook veel minder belastinggeld nodig.”

Kandidaten 

 • 1. Gunther COPPENS (Sint-Pieters-Leeuw)

 Gunther Coppens is sedert 2013 schepen van onderwijs en leefmilieu in Sint-Pieters-Leeuw. Daar heeft hij reeds enkele jaren gezorgd voor een goede werking van een centraal aanmeldregister voor het onderwijs en de lancering van een taalcharter voor de scholen in Sint-Pieters-Leeuw, over de netten heen, waardoor alle scholen zich ertoe verbinden om tegen ouders enkel het Nederlands als primaire voertaal te gebruiken.  Gunther is een echt buitenmens en voelt daardoor een grote verbondenheid met een groene leefomgeving, natuur en biodiversiteit. Als voorzitter van het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei tracht hij het belang van natuur en landschap in de regio te onderstrepen en de nodige aandacht te schenken. 

 Doorheen de jaren heeft hij een ruim netwerk opgebouwd binnen de regio en benadrukt hij als lid van het dagelijks bestuur van het Toekomstforum Halle Vilvoorde het belang voor meer aandacht van hogere overheden voor onze regio die nog al te vaak ondergefinancieerd wordt ten opzichte van andere regio’s in België.  De lokale en regionale politiek is voor hem het politieke primaat bij uitstek en dat omhelst in de eerste plaats tussen de mensen staan en luisteren. 

 • 2. Linda DE DOBBELEER - VAN DEN EEDE (Roosdaal)

 Linda Van den Eede is al ruim veertig jaar actief in de politiek. In 1976 kwam ze voor het eerst op, toen nog als kandidaat op een Volksunie-lijst. Ze begon als OCMW-raadslid en maakte daarna snel de overstap naar de gemeenteraad. Sedert 2000 zetelt ze ook in de provincieraad, waar ze fractievoorzitter is. 

 • 3. Lena GHYSELS (Kapelle-op-den-Bos)

 Lena Ghysels is 58 jaar en bediende in de transportsector. In 2012 was zij lijsttrekker voor de N-VA in het toenmalige kiesdistrict Vilvoorde. Als provincieraadslid zetelt zij in de commissies Regionaal beleid en economie, Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium en Onderwijs, PIVO en veiligheid. Verder is zij lid van de partijraad en secreataris voor de N-VA-afdeling Kapelle-op-den-Bos.

 Ondertussen is Lena Ghysels zes jaar provincieraadslid. Die periode was voor haar één grote leerschool. N-VA werd na de verkiezingen in 2012 als grootste partij naar de oppositiebanken verwezen door een coalitie van vier traditionele partijen. De volgende zes jaar moet het doel zijn om mee te besturen zodat we ook op dit bestuursniveau voor de nodige verandering kunnen zorgen. “Ik wil mij vooral toeleggen op de ondersteuning en versterking van het lokale beleid en de lokale economie. Dromen wij immers niet allemaal van die bruisende gemeente, stad of dorp waar het goed is om te wonen, te leven en te werken? Het grootste deel van mijn sociale leven speelt zich af in de Rand rond Brussel en wat mij betreft mag er ook hier een versnelling hoger worden geschakeld om de Vlaamse identiteit van die Rand te herstellen. Veilig thuis in een welvarende Vlaamse Rand. Daar zal ik ten volle voor gaan.”

 • 4. Elke WOUTERS (Grimbergen)

 Elke Wouters is 31 jaar, gehuwd en al vier jaar mama van een flinke tweeling. Onder impuls van haar vader zette ze 12 jaar geleden haar eerste stappen op het politieke toneel in Meise. Daar zetelde ze aanvankelijk in de OCMW-raad en daarna ook in de gemeenteraad.

 Na haar studies maatschappelijk werk en criminologie, stapte Elke Wouters in 2009 voltijds in de politiek. Eerste als raadgever Welzijn en Gezin op het kabinet van viceministerpresident Geert Bourgeois, daarna op het kabinet van viceminister-president Liesbeth Homans. 

In 2012 werd ze in Grimbergen verkozen als gemeente- en provincieraadslid. Als uittredend mandataris stelt ze zich dit jaar opnieuw kandidaat voor beide bestuursniveaus. Grimbergen wil ze graag als bevallige Vlaamse parel in Brabant bewaren. “Verder wil ik de komende zes jaar van binnenuit meewerken aan de verdere afbouw van de provincies en erover waken dat onze afgeslankte provincie strikt binnen haar bevoegdhedenpakket blijft functioneren.”

 • 5. Joris VAN DEN CRUIJCE (Asse)

 Joris Van den Cruijce is gepokt en gemazeld door het verenigingsleven. Hij zette in het verleden reeds zijn schouders onder vele culturele, ecologische, integratie en andere projecten.  We kunnen heel wat aan onze maatschappij veranderen als we het samen doen. Veranderingen komen altijd van onderuit en daarom is het belangrijk dat we elkaar verstaan in Vlaams-Brabant.  Iedereen moet mee en daarom is het belangrijk dat ook iedereen Nederlands spreekt of leert.  Enkel op die manier geraken we vooruit.

 Joris studeerde wiskunde en sterrenkunde aan de KULeuven en vervolledigde zijn studies met een verkorte opleiding Geschiedenis. Hij is al meer dan 15 jaar als leerkracht wiskunde aan het werk in Brussel. “Als inwoner van de Vlaamse Rand en leerkracht in Brussel werd mijn politiek engagement geprikkeld.”   Als uittredend raadslid kon Joris zich profileren op Vlaamse en ecologische thema’s.   De ervaring die opgedaan werd in de provincieraad is natuurlijk een extra troef.  “Het provinciebestuur werkt soms een ‘tikkeltje’ ondoorzichtig, het is de taak van de provincieraadsleden om dat te veranderen.”

 • 6. Koen MOEYERSONS (Londerzeel)

 Koen Moeyersons (36) is  getrouwd met Tinne Stukkens. Samen hebben ze twee kinderen: Nelle (2011) en Cis (2013). Hij woont in Steenhuffel, maar zijn roots liggen in Londerzeel, Sint-Jozef waar hij in de Chiro zat: eerst als lid, later als leider en hoofdleider. Daar werd ook de basis voor zijn sociaal engagement gelegd. Zo was en is hij o.a. actief in het gewest en het verbond van de Chiro, jeugdhuis Heidestip, MC Gertrude, spaarkas ’t Excuus, het feestcomité van kleuterschool de Huffeltjes, kookouder van chiromeisjes Steenhuffel en zoveel meer. Sinds kort is hij ook de eigenaar van een Pop-Up bar in Londerzeel.

 Koen stond mee aan de wieg van N-VA Londerzeel. Samen met Nadia Sminate vertegenwoordigde hij de N-VA op een samenwerkingslijst met CD&V. Koen (vanop de 11e plaats) en Nadia (vanop de 21e plaats) waren onmiddellijk verkozen en werden gemeenteraadslid. Sinds 2012 is Koen ook verkozen provincieraadslid waar hij het thema wateroverlast opvolgt. Momenteel is hij fractieleider van N-VA Londerzeel en voorzitter van de commissie Openbare Ruimte.

 Met de Vlaamse en federale verkiezingen in 2014 was Koen campagneleider voor Ben Weyts en Theo Francken. Daarna ging hij aan de slag als parlementair medewerker in het Vlaams Parlement.

 Als hij niet met zijn gezin op een activiteit van een lokale vereniging of van een andere N-VA afdeling te vinden is, kan je Koen aantreffen op een quiz met zijn vrienden van de quizploeg De Lee Touwers.

 • 7. Wivi VAN BIESEN (Zaventem)

 Wivi Van Biesen is al sinds haar jeugd politiek actief. “Geboren en getogen in faciliteitengemeente Kraainem, kom ik al mijn hele leven op voor het groene en Vlaamse karakter van onze provincie. Eerst bij VU-jongeren en de VU en nu vanzelfsprekend bij de N-VA. Ik engageer me steeds met veel plezier en volle overtuiging voor een culturele en sportieve samenleving. Een engagement dat ik graag zou verderzetten in de provincieraad.”

 Wivi is dagelijks in de weer als mantelzorger en is naast penningmeester van de N-VA Zaventem ook actief in het bestuur van zowel het Davidsfonds Kraainem als de veloclub in Nossegem. In haar vrije tijd geniet ze graag van het gezelschap van haar echtgenoot Luc De Vits en haar drie zonen Tom, Stijn en Giel en hun prachtige dames.

 • 8. Guy UYTTERSPROT (Affligem)

 Guy Uyttersprot, 53 jaar, is dit jaar exact 30 jaar actief in de politiek. In 1988 zijn loopbaan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers als medewerker van wijlen VU-kamerlid Daan Vervaet. Van 1990 tot 2003 was hij medewerker van VU-Kamerlid Etienne Van Vaerenbergh. In 2004 werd hij medewerker van Mark Demesmaeker in het Vlaams Parlement en in 2013 volgde hij Mark naar het Europees Parlement. Sinds 2016 is hij werkzaam op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

 In 1994 nam hij voor de eerste deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Affligem, als kandidaat op een Volksunielijst en werd hij er meteen OCMW-raadslid. Sinds 2000 is hij lid van de gemeenteraad en in 2012 werd hij schepen van Openbare Werken en Mobiliteit en zetelt hij tevens in de provincieraad. Van 2000 tot 2012 was hij lid van de politieraad van de zone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke).

 “Zolang de provincie als politiek niveau nog bestaat, wil de N-VA ook daar op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur. Onze provincie verdient beter en heeft nood aan een efficiënt en doelgericht beleid.”

 • 9. Bruno STOFFELS (Sint-Genesius-Rode)

 Bruno Stoffels  (°1965) is een geboren en getogen Rodenaar. Hij woont samen met Sigrid en is papa van Jef. Hij studeerde af als regent lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie. Zijn onderwijsloopbaan werd onderbroken van 1992-1998 toen hij baas werd van café De Vissers in Alsemberg. Sinds 2000 geeft hij les in GOTA in Halle waar hij voorzitter is van de pedagogische raad.

 Inmiddels is Bruno al politiek actief sinds 2006 als gemeenteraadslid in Sint-Genesius-Rode. Verder is hij ook lid van de politieraad, de werkgroep Mobiliteit, de werkgroep Sport en jeugd en van de milieucommissie. Sinds 2014 zetelt hij ook in het arrondissementeel bestuur en maakt hij deel uit van de partijraad.

 «Wij willen de bevoegdheden en beleid van de provincie zo efficiënt mogelijk invullen tot de provincies volledig zijn afgeschaft. Daarom moet de provincie gericht investeren. In fietssnelwegen bijvoorbeeld via een fietsfonds, in de provinciedomeinen, in meer groen voor onze gemeenten.” “Vlaamse identiteit in de Vlaamse Rand.” 

 • 10. Sandra MAES (Kampenhout)

 Sandra Maes wordt in de verkiezingsmaand oktober van dit jaar, 46 jaar. Ze woont in Kampenhout en is gelukkig gehuwd en moeder van Maxine (18) en Karsten (14). 

“Mijn loopbaan startte ik in 1994 als leerkracht in het basisonderwijs. Na 14 jaar koos ik in 2008 voor de functie van directeur. Een zeer uitdagende job. Met veel enthousiasme leid ik ondertussen al 10 jaar een team, ontwikkel ik (mee) projecten en geniet ik vooral van de ontluikende verborgen talenten van opgroeiende kinderen.”

 Sandra Maes is bestuurslid en sedert enkele jaren ook penningmeester bij de N-VA-afdeling Kampenhout. Haar politiek engagement kreeg ze thuis ingelepeld. Dat engagement combineert ze met ambitie, doorzettingsvermogen en resultaatgerichtheid.  

 “Maatschappelijke problemen verdienen een degelijke onderbouwde, constructieve aanpak. Bovendien heeft de politiek nood aan mensen buiten de traditionele structuren: nieuwe, jonge politici met vernieuwende inzichten en aanstekelijke ideeën. 

 In haar vrije tijd speelt Sandra basketbal op provinciaal niveau: vroeger in Machelen en Haacht, tegenwoordig bij de damesploeg van Boortmeerbeek. “Naast mijn drukke job heb ik deze gezonde ontspanning en uitlaatklep nodig. De sport brengt me bovendien op vele plaatsen in onze provincie.”

 • 11. Jan COUCK (Opwijk)

 Via de muziekhumaniora kwam Jan Couck terecht in het koninklijk conservatorium van Brussel waar hij eerste prijzen behaalde voor o.a. trompet en kamermuziek. Aan het conservatorium van Gent vervolmaakte hij zich voor trompet bij Dirk Brossé.

 Behalve leider van het balorkest the Jet-sound en trompettist bij o.a. het koperkwintet Ludium, het symfonisch orkest van de VRT, het nationaal orkest en het nieuw Belgisch kamerorkest, was Jan Couck ook gedurende 10 jaar docent koperinstrumenten aan de St. John’s International School en de Scandinavian School of Brussels in Waterloo.

 Met The red light symphonic orchestra begeleidde hij de Belgische muziekgroep Stash tijdens een vijftiental concerten. Harmonie De Volherding uit Opweek, het St-Pieterskoor uit Mazenzele en het gospelkoor The White Spirits staan nog steeds onder zijn muzikale leiding. 

 Jan Couck is al ruim 10 jaar schepen in Opwijk. Naast cultuur, pakte hij ook zijn bevoegheden middenstand, toerisme, markten en foren, archief en bibliotheek, kunstonderwijs en informatisering met veel enthousiasme aan.    Jan was voorzitter van de Brabantse Kouters: een samenwerking van 11 gemeenten onder de provinciale koepel Toerisme Vlaams Brabant. 

 “Momenteel is de provincie een losgeslagen tanker die stuurloos haar voortbestaan tracht te rechtvaardigen. Het zou voor mij een opportuniteit zijn om mijn kennis en ervaring in te zetten om het provinciaal beleid mee te kneden tot een efficiënter bestuur. Dat kan enkel mits strak afgelijnde taken en dito budgetten. Het uiteindelijke doel moet zijn om het provinciaal bestuursniveau af te schaffen en de taken over te hevelen naar ofwel het Vlaams gewest ofwel de gemeenten.”

 • 12. Ilse VAN DE VELDE (Zemst)

 Ilse Van de Velde is communicatiedeskundige, getrouwd en mama van een dochter en een zoon en zes YFU-uitwisselingsstudenten (gelukkig niet allemaal tegelijk). Ze zetelt sedert 2012 in de gemeenteraad van Zemst en is lid van de raad van bestuur van INCOVO en Haviland.

 “Als ondernemers botsen we voortdurend op een teveel aan overheid. De provincies lozen is al een goed begin! Daarover goed communiceren is cruciaal voor het draagvlak van die beslissing. Daarnaast wint de intergemeentelijke samenwerking aan belang. In beide domeinen heb ik expertise om te delen.”

 Ilse is zelf uitwisselingsstudente geweest, haar dochter ook en via haar gastkinderen vertakte haar gezin over vier continenten. Dat maakt haar ervaringsexpert integratie en diversiteit. “Je moét de plaatselijke taal leren als toegang tot die gemeenschap. Tegelijk moet die samenleving duidelijk zijn over haar waarden. Wat dat betreft hebben we in de Brusselse Rand nog een hoop werk!”

 • 13. Siel OLBRECHT (Overijse)

 Siel Olbrecht is 29 jaar en afkomstig uit Overijse. Studeerde in 2014 af als arts en specialiseert en doctoreert momenteel in de gynaecologische oncologie. 

 In haar vrije tijd is ze actief lid van tennisclub de Jonge Wingerd in Hoeilaart alsook van de Koninklijke harmonie Sint Martinus in Overijse. In 2011 werd ze bestuurslid van N-VA en lid van jong N-VA. Een jaar later begon ze haar politieke loopbaan als OCMW-raadslid en in 2017 werd ze gemeenteraadslid in Overijse.

 “Veiligheid en zorg zijn voor mij zeer belangrijke thema’s. Daarnaast wil ik me eveneens inzetten voor het behoud van het groene karakter en de authenticiteit van de Vlaamse rand. Bovendien hoop ik als jonge politica de politiek transparanter en dichter bij de jeugd te brengen.”

. • 14. Johnny DE BRABANTER (Liedekerke)

Johnny De Brabanter stond in 1980 mee aan de wieg van de VU-Anderlecht en nam er twee jaar later deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. In 1983 keerde hij terug naar Liedekerke waar zijn vader in de jaren ’50 de Volksunie stichtte. 

De voorbije 37 jaar steunde Johnny trouw en volhardend ons Vlaams-nationaal erfgoed; als jongerenkandidaat, afdelingsvoorzitter, OCMW- en gemeenteraadslid, OCMW-voorzitter, kandidaat voor de Kamer en de provincie en gedurende 10 jaar ook als afdelingssecretaris. 

 In 2012 torende Johnny De Brabanter provinciaal met 2.349 voorkeurstemmen ver uit boven de lokale CD&V- en sp.a-kandidaten. in 2014 kwam hij via opvolging in de provincieraad waar hij alle commissie- en alle provincieraden bijwoonde. 

 15. Lien DE SLAGMEULDER (Lennik)

 Lien De Slagmeulder is 26 jaar en afkomstig uit Lennik waar ze ook als gemeenteraadslid zetelt.

 Lien is raadgever op het kabinet van minister Ben Weyts. “De politieke vernieuwing wil ik als jonge mama van Vic verder uitdragen. Het is belangrijk dat ook kleine gemeenten vertegenwoordigd zijn in een overkoepelend orgaan zoals de provincie. Ik zal mij ten volle inzetten voor de versterking van ons mooi Pajottenland.”

 • 16. Paul VAN DEN BOSCH (Dilbeek)

 Paul Van den Bosch  is van bij het begin lid van de N-VA en 12 jaar deel uitmaakt van het nationaal partijbestuur. Paul kwam voor het eerst in de politiek in de jaren tachtig op de plaatselijke lijst van ‘Volks’: een afkorting van Volksbelangen, die op zijn beurt verwees naar VU met onafhankelijken.

Paul zetelde de vorige twee legislaturen zes jaar in het OCMW van Dilbeek, waarvan drie jaar in de oppositie en drie jaar in de meerderheid.

 Paul maakte ook deel uit van verschillende raden van bestuur, waaronder CC Westrand en Dilkom, het Dilbeeks zwembad. Hij is voorzitter van een Dilbeekse ngo.

 Over één nationale verwezenlijking is hij bijzonder trots: dankzij de goede samenwerking met minister Johan Van Overtveldt is hij erin geslaagd om de btw op AED’s of hartstarters terug te brengen van 21 naar 6 procent. Zoals u merkt is Paul bijzonder actief als het gaat om mensen te helpen.  

 • 17. Agnes DELCOURT

 Agnes Delcourt is 57 jaar en woont in Wambeek, Ternat. Ze is sinds 2010 politiek actief als lid en bestuurslid van N-VA Ternat. Tevens is ze secretaris en organisatieverantwoordelijke van haar lokale afdeling.

 “Groei-inspanningen, niet alleen voor de lokale afdeling, maar ook bovenlokaal heb ik altijd gesteund en geactiveerd. Ik ben al meerdere jaren lid van het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde.”

 “Mensen samenbrengen en ondersteunen in verenigingen is eveneens één van mijn strijdpunten. Daarnaast moeten we ook het landelijk karakter en de Vlaamse eigenheid van onze regio koesteren.”

 «Een veilige woonst en woonomgeving zijn meer dan vroeger een bekommernis van onze burgers. Onze regio krijgt op dat vlak heel wat uitdagingen te verwerken, mede door de verstedelijking van de regio rond Brussel. Ook hier ligt er nog heel wat werk op de plank.» “Eenvoud en gezond boerenverstand in een aangenaam Vlaams-Brabant!”

 • 18. Dirk VAN HEYMBEECK (Halle)

Dirk Van Heymbeeck (º13 april 1970) zette na 20 jaar activiteit in de gezondheidszorg, de stap naar het ondernemerschap. Vandaag is hij, samen met zijn vennoot, de trotse uitbater van de Blue Note Pub, in 2017 uitgeroepen tot het beste café van Halle. 

 Dirk is gehuwd en vader van Kobe (2000), Mirte (2003) en Jade (2005). Sedert 2013 vertegenwoordigt Dirk de N-VA in de gemeenteraad van Halle. Hij is ook bestuurslid van de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei. 

 Dirk maakt deel uit van het arrondissementeel bestuur van N-VA Halle-Vilvoorde en van de Partijraad. Zijn persoonlijke trefwoorden: werklustig, sociaal, teamspeler en betrouwbaar. 

 1. Darya SAFAI (Wemmel)

 Darya Safai is geboren in Iran. Ze is getrouwd en mama van twee tieners. Ze was laatstejaarsstudent tandheelkunde aan de Universiteit van Tehran in 1999 toen ze werd gearresteerd en in de gevangenis belandde door haar deelname aan een studentenmanifestatie, die tot een grote protestbeweging leidde. Toen ze op borgtocht vrijkwam besliste ze samen met haar man om het land te ontvluchten omdat hun leven in gevaar was.

 Aan de VUB behaalde Darya in 2003 nogmaals haar diploma Tandheelkunde. Vervolgens richtte ze samen met haar man tandheelkundige klinieken op in Brussel en Antwerpen. Naast haar werk als tandarts is Darya vrouwenrechtenactiviste. Ze trok de wereld rond met haar actiegroep om te strijden voor het recht van vrouwen om sportwedstrijden bij te wonen. Ook hier bij ons zet ze zich in tegen vrouwendiscriminatie.

 In 2016 werd ze in de Belgische Senaat gehuldigd als Vredesvrouw 2016. In januari 2018 maakte Darya de overstap naar de politiek: “Ik wil mijn strijd voor vrouwenrechten, gelijkheid, vrijheid, integratie en een mooie samenleving vanaf nu graag in de politiek verderzetten." “Een sterke vrouw voor een sterk beleid.”

 1. Ben WEYTS (Beersel)

Ben Weyts is een geboren en getogen Beerselaar. Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 trok hij de Vlaamse lijst in de provincie Vlaams-Brabant. Daarmee koos hij na vijf jaar in het federale parlement opnieuw voor het bestuursniveau waar hij zijn eerste ervaringen opdeed, als kabinetschef en woordvoerder van minister Geert Bourgeois. Sinds 25 juli 2014 is Ben de Vlaamse minister voor Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn.

 Ben is een overtuigde Vlaming die zijn gemeenschap volop wil versterken. Reeds als student Politieke Wetenschappen was hij erg actief in de Vlaamse Beweging. De stap naar de N-VA was dan ook logisch. Met zijn dossierkennis, gedrevenheid en authentieke rechttoerechtaanstijl, groeide hij al snel uit tot een vaste waarde in de Vlaamse én Belgische politiek.

 Van 2011 tot 2015 was Ben nationaal ondervoorzitter van de partij. Wanneer de N-VA begin 2014 een druk bijgewoond én besproken ideologisch congres organiseert, wordt hij aangezocht als congresvoorzitter. Ook lokaal laat hij zich niet onbetuigd: na de lokale verkiezingen van 2012 wordt hij fractieleider in de gemeenteraad van zijn woonplaats Beersel, waar hij een frisse wind door het gemeentehuis laat waaien.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?