Gunstig advies voor vergunning supermarkt en wooneenheden

Hoewel het coronavirus de wereld momenteel in zijn greep heeft, werd er ondertussen ook verder gewerkt aan de aanvraag voor de vergunning van het LIDL-project aangezien de gemeente zijn advies moest geven binnen de vooropgestelde termijn.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 maart 2020 een gunstig advies uitgebracht over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een LIDL-supermarkt en 32 wooneenheden langs de gewestweg Affligemsestraat. 

"Het advies werd gevraagd door de provinciale omgevingsvergunningscommissie, dewelke alle adviezen over de aanvraag coördineert. De gemeente heeft hiermee een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van de stationsomgeving", laat het gemeentebestuur weten. "De aanvraag omvat een gedifferentieerde inrichting van het woongebied en versterkt de wijk “Muilen”."

"Het college heeft kennis genomen van het unaniem gunstig advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), waarbinnen alle relevante maatschappelijke geledingen zoals de natuurvereniging vertegenwoordigd zijn. Ook de voor de aanvraag relevante bezwaren en adviezen zijn bij het uitbrengen van het advies in rekening gebracht"

"De aanvraag kwam tot stand in nauw overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer dat de beheerder is van de Affligemsestraat  (N207).  Het  buurtversterkend  project sluit aan bij de stationsomgeving. In samenspraak met  Basisschool Knipoog werd er eveneens  bijkomende parkeerinfrastructuur ontwikkeld, waardoor de mobiliteitsdruk in de omgeving van de school zal afnemen."

De provinciale  omgevingsvergunningscommissie zal het advies betrekken bij alle overige uitgebrachte adviezen en het college van burgemeester en schepenen een geïntegreerd advies bezorgen. Het college zal in de loop van mei finaal beslissen over de aanvraag.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?