Grote groep voorstanders Vlezenbeekse tractorsluizen kwam naar gemeentehuis

SINT-PIETERS-LEEUW - Een tachtigtal voorstanders van de tractorsluizen in het  landelijke Vlezenbeekse gebied Slobbroek is naar de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw gekomen om te vragen de maatregelen die het gemeentebestuur nam, te behouden. Eerder lieten de tegenstanders van de tractorsluizen, vooral handelaars en landbouwers zich horen. Zij stuurden ook een delegatie.

De Open-VLD-oppositie had een punt aan de agenda toegevoegd om de carterblokken weg te nemen, uitzonderlijk plaatselijk verkeer in te voeren en meer politiecontroles te houden. De meerderheid stemde dat voorstel weg.

“Het is goed dat voor- en tegenstanders zich laten horen. We vroegen de tegenstanders om de maatregelen een kans te geven en vragen dat nu ook aan de voorstanders.  Vorige week was er nog overlag tussenbeide partijen. Er wordt gezegd dat sommige bewoners 7 km moeten omrijden maar het echte gemiddelde zal eerder rond de 2 km liggen. De problemen die de landbouwers ondervinden nemen we ernstig. Vuilniswagens kunnen over de tractorsluizen en de navigatiesystemen van de voertuigen van de ziekenhuizen werken er wel. We hebben niet voor vijandigheid gezorgd maar roepen om het inhoudelijke debat sereen te voeren. Niemand ontkent dat er een probleem is maar er zijn verschillende meningen over een oplossing tegen de 700 wagens die er sluipverkeer veroorzaken”, antwoordde mobiliteitsschepen Jan Desmeth.

Toenemend sluipverkeer

De voorstanders zijn blij met de maatregelen die de gemeente nam tegen het sluipverkeer in de zone Slobbroek in Vlezenbeek. “Gemiddeld 800 wagens (vastgesteld door een onafhankelijk bureau begin 2014) en vele roekeloze bestelwagens scheuren dag en nacht door straten bedoeld voor lokaal verkeer. De negatieve impact op het dagelijkse leven behoeft geen nadere uitleg. Om dit exponentieel toenemend sluipverkeer in onze omgeving in te dijken, wordt er sinds jaren gepuzzeld aan een oplossing. Er werden verkeersborden geplaatst voor lokaal- en eenrichtingsverkeer: dit project faalde echter volledig… Verkeersborden worden pertinent genegeerd, zelfs uit de grond gerukt, wat tot levensgevaarlijke situaties leidt. Een drastischer maatregel dringt zich op”, stelt Michel Peeters.

Voordelen

“Sinds april 2014 werden er strategisch geplande tractorsluizen (betonblokken waar enkel landbouwvoertuigen over geraken) geplaatst en deze doen het perfect. Geluidsoverlast, gebrek aan nachtrust, verkeersagressie en stress maken plaats voor rust, heropleving van de buurt en een algemeen veiligheidsgevoel”, zegt Peeters.

De bewoners vinden dat ze dankzij deze tractorsluizen, opnieuw leefbaar wonen in het landelijke Pajottenland waarvoor ze bewust hebben gekozen. Gezinnen herontdekken de landwegen te voet of met de fiets. Ruiters en fietsclubs kunnen in alle veiligheid genieten van de omgeving. Egels, fazanten, ganzen, kwartels, huiskatten en honden herleven en liggen niet langer doodgereden in de gracht. Buren praten terug met mekaar tijdens een wandeling in de buurt. Veldwegen en kleine straten worden in hun oorspronkelijke functie hersteld: voor lokaal verkeer, niet voor sluipverkeer. De luchtvervuiling neemt tevens af (gemiddeld 800 wagens/dag op een landweg is extreem belastend). Langs de berm vind je terug groen in plaats van zakken gedumpt stort. Verdachte wagens en/of individuen worden door deze ‘boomstructuur’ met tractorsluizen veel sneller gespot: een goede zaak in tijden waar lokale politie oproept om burgerwachten op te richten.  De tractorsluizen behoeden de (omringende) gemeente(s) op langere termijn van extra sluipverkeer: denk maar aan de uitbreiding van Erasmus/Bordet en de oprichting van een nieuwe woonwijk ter hoogte van het golfterrein van Anderlecht.

Aanpassing

“Deze maatregel vraagt slechts een lichte aanpassing van de bewoners om van deze gewichtige voordelen te kunnen genieten: de hoofd- en verbindingswegen of een alternatieve toegangsweg gebruiken. Alle handelaars zijn bereikbaar, misschien zelfs meer dan voordien aangezien er op verschillende plaatsen gratis bewegwijzering wordt voorzien”, aldus de voorstanders.

“Een massa betrokken inwoners staat 100% achter deze maatregel, ondanks de negatieve illusie die gecreëerd werd door gemanipuleerde cijfers (petities met handtekening van oa “sluipverkeer-bestuurders”) en persartikels van een handvol tegenstanders”, verduidelijken de voorstanders. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?