Groenten kweken mag op “vervuilde” grond van Paddenbroek

GOOIK- De Gooikse Open-VLD heeft een bodemstaal laten analyseren uit een stuk grond naast het terrein van het educatief centrum Paddenbroek. Daaruit blijkt dat de richtwaarde voor koper daar overschreden is. Maar volgens de Bodemkundige Dienst van België is de vervuiling er niet  schadelijk voor de gezondheid en mogen er zelfs groenten op gekweekt worden.

Er loopt een aankoopprocedure waarin de Vlaams Landmaatschappij de boerderij en een stuk grond van het Educatief Centrum aankoopt en dan doorverkoopt aan de gemeente Gooik.

 Open Vld eist dat er een bodemattest wordt voor gelegd waaruit blijkt dat er geen enkele bodemverontreiniging aanwezig is. Enkele gemeenteraadsleden lieten een staal van de aarde ontleden door de Bodemkundige Dienst van België. “Uit dit onderzoek kwam niet enkel tot uiting dat de zuurtegraad van de grond te alkalisch, waardoor tal van noodzakelijke elementen geblokkeerd worden met als onmiddellijk gevolg dat dit tot een gele verkleuring van de (normaal groene) bladeren leidt. Dit betekent dat een meerjarenplan tot grondverbetering noodzakelijk is voor bvb een normale groententeelt. We denken daarbij aan het recent opgestart moestuinproject”, zegt Nicky Bellemans

“Bovendien werden de streefwaarden betreffende de aanwezigheid van zware metalen in grote mate overschreden voor wat betreft Arseen (+ 1,8 mg/kg) ,Chroom (+31 mg/kg) , koper (+106 mg/kg),lood (+ 34mg/kg), Nikkel (+17 mg/kg) en zink ( + 39mg/kg). Het weze duidelijk dat met dergelijke overschreden waarden aan zware metalen er een risico bestaat dat deze zware metalen in allerlei planten en fruitbomen terecht komen met alle gevolgen van dien. Gezien de uitgebreidheid van het tramstort op de site van het domein Paddenbroek zelf vrezen we ervoor dat aldaar de overschreden waarden veel hoger liggen. Het komt dan ook aan het gemeentebestuur toe om hierover open kaart te spelen met de burger en terzake de noodzakelijke onderzoeken te laten uitvoeren en desnoods van de aankoop af te zien”, stelt Bellemans.

Niet op het terrein genomen

De stalen werden echter niet genomen op het terrein zelf. “We zullen bezwaarlijk toegang krijgen tot Paddenbroek zelf om aldaar stalen te kunnen nemen. De resultaten versterken alleszins ons vermoeden”, zegt Bellemans.

Geen probleem voor groenten

Blijkbaar zijn de gemiddelde streefwaarden behalve voor Cadmium overschreden maar alleen Koper zit boven de richtwaarde waar men best onder blijft. Hugo Boon van de Bodemkundige Dienst van België wijst er op dat er in elke bodem van nature uit zware metalen zitten. “De waarden zijn afhankelijk van de samenstelling van de bodem. Zonder de bodem ter plaatse te kennen, is er buiten een hogere waarde voor koper, geen probleem. Er mogen zelfs groenten gekweekt worden op deze bodem. In planten zal je zelfs geen sporen van koper aantreffen. Dat geldt ook voor lood”. Met schapen moet er wel opgepast worden omdat deze dieren wel kopergevoelig zijn.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?