‘Groene Pluim’ Galmaarden voor De Okkernoot en Zonnelied

GALMAARDEN – ‘Niet met beboeten maar met belonen wensen wij groene inzet te stimuleren’, zegt Kathy Vandekerckhove, voorzitter van de milieuraad

Voor de eerste maal is in Galmaarden een "Groene Pluim" uitgereikt. De pluim ging naar twee groeperingen die al meermaals een steentje aan ons milieu bijgedragen hebben, De Okkernoot en Zonnelied. Zij gaan regelmatig zwerfvuil rapen tijdens hun wandelingen met de hele groep inwoners. Zij krijgen van de milieuambtenaar borden met het opschrift "deze plek werd opgeruimd" zodat de opruimers ook hun "handtekening" kunnen zetten op de locatie van hun werk.

Ieder trimester

Het is de bedoeling om ieder trimester een burger van Galmaarden of een Galmaardse vereniging in de bloemen en in the picture te zetten, die iets doen of gedaan hebben dat ons groen ten goede komt. Dit zien we heel breed en kan gaan van waterzuivering, ecologische woningbouw, een educatief initiatief...de lijst is niet limitatief. Natuurlijk kunnen wettelijke verplichtingen hier niet onder vallen”, vertelt Kathy Vandekerckhove. Iedere burger, die vaak ongeweten, achter de schermen, zijn groene steentje bijdraagt, mag door eenieder bij de Milieuraad getipt worden zodat hij kans maakt op de volgende Groene Pluim.

De winnaars krijgen van het gemeentebestuur een aankoopbon van 100€ en een aandenken om hen te bedanken en aan te moedigen voor hun bewezen groene dienst. Het reglement van de Groene Pluim werd gestemd door de Milieuraad en goedgekeurd door het Schepencollege. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?