Groen wil rechtvaardige herverdeling

ASSE / MERCHTEM / HALLE / BEERSEL - Verschillende lokale afdelingen van Groen nemen deel aan de nationale actie van Groen voor een rechtvaardige herverdeling. Met haar rechtvaardig herverdelingsplan wil Groen meer financiële ademruimte creëren voor 85% van de bevolking. Groen gaat de dialoog aan met de burger over de toenemende kloof tussen arm en rijk en wat daaraan kan gedaan worden.
 
Edward Van Keer, gemeenteraadslid Groen Asse: “De tweedeling tussen wie heeft en wie niet heeft, wordt steeds groter. De inkomensongelijkheid is de voorbije 20 jaar met meer dan 25% gestegen in ons land. Daar waar de 10% rijkste Belgen in 1998 nog 50 keer zoveel bezaten als de armste 10%, is dat vandaag opgelopen tot 735 keer. De 10% armste Belgen beschikken gemiddeld over 2000 euro terwijl de 10% rijkste Belgen een gemiddeld vermogen van 1,6 miljoen euro verzameld hebben.”
 
Groen wil de inkomensverdeling rechtvaardiger maken door o.a. de 15% rijkste Belgen meer te laten bijdragen via vermogenswinstbelasting, door de lasten op arbeid te verminderen en alle uitkeringen boven de Europese armoedegrens te halen. De 85% andere Belgen krijgen zo meer financiële ademruimte én het levert de staat minstens 2,7 miljard inkomsten op. Die kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om ook de lasten voor de werkgevers te verlagen.
 
Met deze boodschap spreken de Groen afdelingen onder andere in Beersel, Merchtem, Asse en Halle zo veel mogelijk mensen aan. 
 
(Foto : Caroline Robberechts en Hugo Verwimp van Groen Merchtem. Foto werd genomen door Rita Vandeloo)

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?