Groen wil goede ‘nieuwe gewoontes’ voor Pajottenland ook na corona

Korte-keten-initiatieven zoals hoeveverkoop als De Groentelaar, Het Bioschuurke en de Buurderij trekken tijdens de corona-crisis plots heel wat meer volk. Groen Pajottenland vraagt de gemeenten om de samenwerking tussen landbouw en natuur in de dorpen meer te stimuleren.

“Corona confronteert ons met problemen in de maatschappij die voordien minder zichtbaar waren. Maar onze reactie op het virus geeft ook aan hoe we hier positief op kunnen reageren. We hebben de voorbije maanden allemaal samen een aantal zaken anders aangepakt. Daar zitten goede ‘nieuwe gewoontes’ bij om ook na corona vast te houden”, zegt Alwin Loeckx van Groen Pajottenland.

“Hopelijk kunnen we elkaar snel weer zorgeloos ontmoeten tijdens buurtfeesten, op straat of in de winkel en aan de schoolpoorten. Het is belangrijk om nu al vooruit te kijken naar hoe we het Pajottenland samen nog menselijker, eerlijker en gezonder willen organiseren na de crisis.”

Groen nodigt alle Pajotse politieke partijen, verenigingen en inwoners uit om mee ideeën te lanceren en de krachten te bundelen voor nieuwe goede gewoontes. “Wie wil, kan deze rechtstreeks met ons delen of via sociale media met hashtag #goedegewoontes en #pajottenland”, roept Alwin Loeckx op.

“Vanuit Groen Pajottenland brengen we ook zelf graag een aantal goede nieuwe gewoontes onder de aandacht. Een eerste goede nieuwe gewoonte is de ontdekking en toegenomen waardering voor lokale landbouw en buurtnatuur:”

 • Sinds corona hebben we meer dan ooit gewandeld, gefietst en genoten van ons landschap. We staan nu allemaal een stuk dichter bij de natuur. Iedereen heeft natuur nodig voor zijn of haar fysieke en mentale welzijn. We prijzen ons gelukkig in het Pajottenland, zo bewees de challenge #buurtnatuur op sociale media.
 • Onze lokale producenten, landbouwers en handelaars zorgen er voor dat we lekker en gezond kunnen blijven eten. De vruchtbare velden van Bruegel voeden ons, soms komt ons eten zelfs letterlijk van het veld tot op ons bord. Thuis- en hoeveverkoop zijn meer dan ooit ontdekt en gewaardeerd. Dit kan de doorbraak zijn van een andere landbouw.

Vanuit Groen zien we lokale landbouw en natuur als vanzelfsprekende partners voor een duurzame regio op een steenworp van de Europese hoofdstad. Het zijn in feite twee handen op een buik. Sinds de jaren ’60 werden natuur en landbouw steeds meer van elkaar gescheiden. Indien we de neuzen in dezelfde richting zetten, is een omslag naar meer samenwerking mogelijk:

 • Ons Groen voorstel is om de bio- en ecologische landbouw in het Pajottenland te stimuleren van 1% van het grondgebruik vandaag tot 15% in 2035 en 40% in 2050. Dit type landbouw zorgt voor meer bijkomende tewerkstelling dan in de traditionele landbouw verdwijnt.
 • Natuur kan vlot groeien van 6% vandaag naar 12% in 2035 en 30% in 2050 (inclusief natuurmaatregelen landbouwgebied en in woongebied). We vragen stevige impulsen voor natuurgebieden, maar ook speelbossen, buurtnatuur, gevelgroen, bio-diverse tuinen…

Iedereen kan een steentje bijdragen, maar het is aan onze Pajotse gemeentebesturen om een actieve rol op te nemen in onze streek en dit aan te sturen. Vanuit Groen lanceerden we eerder al een ‘Plan boeren-Bruegel’ voor een biologischer Pajottenland en voorstel ‘Woud voor het Pajottenland’ voor meer natuuruitbreiding. Een aantal voorstellen zetten we graag expliciet in de kijker:

 • Plan maken voor speelnatuur in elke deelgemeente
 • Samenwerken met natuurverenigingen, landbouw en privé eigenaars voor 20% meer bos in het Pajottenland: 45 m² bos extra per inwoner
 • Bomenbeleidsplan om bestaande bomen beter te beschermen en onderhouden, maar ook om ruimte te geven aan nieuwe ‘toekomstbomen’
 • Promoten van korte-keten verkoop via boerenmarkten, ‘buurderijen’, thuisverkoop en door gemeentelijke aankoopbeleid hier naar te richten
 • Toegang tot landbouwgrond voorzien voor opstartende biobedrijven
 • Landbouwers individueel helpen om meer Vlaamse en Europese steun voor natuurmaatregelen te verkrijgen en hen logistiek bijstaan bij landschapsonderhoud
 • Ruilverkaveling Gooik stopzetten en herwerken tot kleinschaliger project op maat van de lokale landbouw en ons landschap

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?