Groen vraagt referendum over ruilverkaveling in Gooik

Groen Pajottenland hield een actie aan de rotonde in Gooik om alle ‘wakkere burgers’ op te roepen  om zich aan te sluiten bij de vraag voor een referendum over de ruilverkaveling in Gooik. De actievoerders gaven alle geïnteresseerden informatie mee over hun alternatieve Groen landbouwplan en verzamelden steun voor een meer biologisch Pajottenland. 

 "Groen zegt neen tegen de grootste ruilverkaveling ooit in Vlaanderen. “We lanceren een Groen landbouwplan met acties waarbij landbouw, landschap en natuur samenwerken in plaats van naast of tegen elkaar te werken. De ruilverkaveling die momenteel voorbereid wordt door de gemeente Gooik en Vlaanderen, willen we stopzetten”, zegt Kirsten De Weerdt van Groen Pajottenland.

 Groen vraagt om deze belangrijke keuze voor te leggen aan de bevolking mits een gemeentelijk referendum. Dat is waar referenda en democratie voor dienen: de bevolking een geïnformeerde keuze laten maken.

 Alle andere Gooikse partijen, behalve initiatiefnemer CD&V, spraken zich eerder ook al expliciet uit tegen de ruilverkaveling. En er zijn duidelijke negatieve adviezen over de ruilverkaveling van de Gooikse milieuraad, cultuurraad, Natuurpunt, Werkgroep Trage Wegen… Zelfs een heel aantal boeren laten zich individueel en informeel negatief uit over de ruilverkaveling. 

3000 ha

 “De Gemeente Gooik en 10 landbouwers hebben in 2007 aan de Vlaamse minister van landbouw gevraagd om te onderzoeken of een ruilverkaveling in Gooik kansen zou bieden. Intussen zijn we 2018, meer dan 10 jaar verder. Ondanks tal van infomomenten, onderzoeken, documenten en inrichtingsvoorstellen is VLM er niet in geslaagd om geloofwaardig aan te tonen dat er in Gooik een breed gedragen wenselijkheid is voor een ruilverkaveling met herschikking en inrichting van 3000 hectare landbouwgrond. Groen gaat voor een Pajottenland met natuur en landbouw in evenwicht”, aldus Kirsten De Weerdt van Groen Pajottenland.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?