Groen vraagt ook audit over algemeen functioneren van gemeente

Groen Gooik stelt voor om heel de werking van de gemeente te laten doorlichten en dat de Algemeen Directeur en de burgemeester zich tijdelijk terug trekken als ze naar de rechtbank verwezen worden.

Een burgemeester en gemeentesecretaris die samen vervolgd worden wegens belangenvermenging? Dat zou ongezien zijn en wijzen op het tekort schieten van zowel de top van de politiek als van administratie in Gooik. Er is het vermoeden van onschuld, maar indien bewezen, is dit een heel spijtige zaak voor alle inwoners van Gooik. In feite wordt onze gemeente uitgebaat zoals een kleine kruidenierszaak. Alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer, waarbij te weinig vragen worden gesteld. Dat klinkt sympathiek, maar is - zo bleek reeds uit de financiële audit in 2018 - geen goede aanpak, zonder afdoende aandacht voor transparantie en ingebouwde controles”, stelt Alwin Loeckx van Groen Gooik vast.

Procedures bijgesteld

“Sinds de financiële audit heeft de gemeente een aantal procedures bijgesteld en lijkt secuurder te werken wat betreft financiële opvolging. Dat is een positieve evolutie die verder gezet moet worden. Maar er is nog een lange weg te gaan want ook het niet-financiële beleid in Gooik wordt gekenmerkt door beslissingen in kleine kring, vaak zelfs enkel college, waarbij inspraak en participatie zo veel mogelijk geweerd worden. Hier staat de deur dus nog steeds open voor belangenvermenging. Voorbeelden van betwistbare dossiers zijn de ruilverkaveling, bouwvergunningen (zoneringsplan), verhuis van bibliotheek en academie vanuit het centrum, …”, gaat Loeckx verder.

Audit op algemeen functioneren van de gemeente

Groen Gooik stelt twee zaken voor. “We doen graag aan constructieve politiek op basis van feiten. Het zou daarom goed zijn om Audit Vlaanderen een nieuwe opdracht te geven en deze keer niet enkel de financiën door te lichten, maar ook het algemeen functioneren van de gemeente. Audit Vlaanderen kan dan evalueren op welke manier beslissingen tot stand komen en uitgevoerd worden, of de regelgeving gevolgd wordt en of er goede interne en externe procedures zijn. Dit kan op een serene en objectieve manier, met oog op aanbevelingen en beter functioneren.”

“Indien de Raadkamer op 23 april effectief zou beslissen om onze burgemeester en gemeentesecretaris voor de rechtbank te brengen, dan lijkt het ons aangewezen dat ze zich beiden voorlopig terugtrekken in afwachting van het verloop van de zaak. Van de top van de politiek en administratie van een gemeente mag immers totale integriteit verwacht worden. Zoniet blijft dit als een schaduw boven de hoofden hangen en maakt het moeilijk om te focussen op inhoudelijk beleid, waarbij Covid 19 momenteel de prioriteit zou moeten zijn”, aldus Alwin Loeckx in naam van Groen Gooik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?