Groen Pajottenland wil meer Pajotse samenwerking

Met ‘Verenigde Gemeenten van het Pajottenland’ pleit streekpartij Groen Pajottenland voor meer structurele samenwerking tussen 7 gemeenten. De partij wil zo tegemoet komen aan de gemeenschappelijke uitdagingen en gelooft dat ze de kansen samen beter zouden kunnen benutten.

Het gaat om de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Een samenwerking zou goed uitkomen, als je beseft dat het gaat om een totaal van zo’n 52.000 inwoners. “Streeksamenwerking is belangrijk omdat we in het Pajottenland heel wat gemeenschappelijke uitdagingen hebben en kansen samen beter zouden kunnen benutten”, klinkt het bij de partij.

“Maar samenwerking is ook gewoon een noodzaak omdat de kleine Pajotse gemeenten steeds meer tekort schieten en de toenemende bevoegdheden moeilijk behappen. Jeugd, sport, economie, cultuur, toerisme, senioren, milieu, klimaat, sociaal… zijn allemaal gebaat met meer samenwerking. Zo tillen we elkaar op en durven we als ‘Verenigde Gemeenten van het Pajottenland’ samen stappen vooruit zetten!”

Het Pajottenland telt vandaag niet minder dan 125 gemeenteraadsleden, 27 schepenen en 7 burgemeesters. Volgens Groen Pajottenland worden de gemeenten vaak gemoedelijk bestuurd, maar lijden die onder versnippering van middelen, beleid en inspiratie. “Gemeentelijke taken worden vaak gemakshalve overgedragen aan intercommunales, maar dat is een slechte oplossing met te weinig democratische controle.

Streekmerk Pajottenland beter promoten

Groen Pajottenland heeft enkele voorstellen voor een betere regionale samenwerking: bindende afspraken tijdens maandelijks burgemeestersoverleg, intergemeentelijke ambtenaren met streekexpertise, verenigingen meer laten samenwerken over gemeentegrenzen door kennismaking en specifieke subsidies, taakverdeling van sport- en andere infrastructuur voor het Pajottenland, gezamenlijke jeugd-, cultuur- en andere adviesraden voor de streek, besparen door aankopen te bundelen tussen gemeenten en gezamenlijke acties rond o.a. wonen en veiligheid.

De partij meent dat het huidige streekmerk Pajottenland veel beter gepromoot kan worden: het streeklogo bijvoorbeeld mee opnemen naast dat van de gemeente om de link met de regio te benadrukken. “Elke gemeente van het Pajottenland heeft eigen symbolen om zich te onderscheiden: heksen in Bever, trekpaarden in Galmaarden, volksmuziek en geuze in Gooik, groen en de Markvallei in Herne, kasteel en erfgoed in Lennik, vlinders en kunst in Pepingen en aardbeien en kleinfruit in Roosdaal.”

“Fusies zijn geen taboe, maar ook geen wondermiddel. Indien er toch nagedacht zou worden over eventuele fusies in het Pajottenland dan schuiven we als streekpartij alvast twee belangrijke voorwaarden naar voor:

- De huidige deelgemeenten, dorpen en buurten moeten versterkt worden zodat iedereen zich betrokken voelt en aan boord blijft: gemeentelijke buurtposten, dorpsraden, buurtbudgetten en meer geloofwaardige inspraakmomenten.

- Het voorstel van fusie moet expliciet voorgelegd worden in een referendum aan alle inwoners, op basis van een helder overzicht van al de voor- en nadelen ervan”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?