Groen : "Pajotse luchtkwaliteit laat te wensen over"

Uit de eerste bekendgemaakte resultaten van de meetcampagne 'Fijnstofinderand' blijkt dat de luchtkwaliteit in verschillende Pajotse gemeenten slecht is.

De campagne is een initiatief van Groen. Voorzitter en lijsttrekker van Groen in Roosdaal Marc Devits is duidelijk. "Ook in de Pajotse gemeenten worden de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden. Zo mag volgens de norm de lucht 25 microgram fijn stof per kubieke meter bevatten. Op verschillende meetpunten in Roosdaal ging de bovengrens op meerdere dagen vlotjes over de 100 microgram per kubieke meter."

Info – en debatavond fijn stof in Roosdaal

Om het thema onder de aandacht te brengen organiseert Groen Pajottenland op donderdag 14 juni een info- en debatavond over fijn stof. "Op lokaal niveau kan je ook actie ondernemen", zegt Marc Devits. "Daarom organiseren we met Groen daarover een info- en debatavond. Zo kan je met een andere mobiliteit lokaal veel bereiken. Dat komt natuurlijk bovenop maatregelen die op gewestelijk, nationaal en Europees niveau genomen moeten worden."

Ludieke actie

Benieuwd naar de mogelijkheden van 'een andere mobiliteit'? Groen Pajottenland zal onder de aanwezige deelnemers een dag gratis gebruik van de nieuwe Pajotse deelwagen verloten. Auto's zijn geen oplossing voor fijn stof en mobiliteit, maar elektrisch autodelen zorgt alvast voor minder voertuigen en minder vervuiling.

Programma infoavond 14 juni

Expert luchtkwaliteit bij VITO, Stijn Vranckx, start de avond met een lezing over de oorzaken van fijn stof en de gevolgen voor de gezondheid. Aansluitend zal Sarah Sneyers (Provincieraadslid Groen Vlaams-Brabant) de resultaten van de Pajotse metingen bekend maken en ingaan op de fijn stof actie in de Brusselse rand. Alwin Loeckx (directeur Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei) leidt het afsluitend debat in. Panelleden zijn Herman Claeys (schepen van milieu in Roosdaal, CD&V), Marc Devits (voorzitter en lijsttrekker Groen Roosdaal) en Dirk Dedoncker (mobiliteitsexpert).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?