Groen Merchtem voor het eerst met een volle lijst naar stembus

Groen zal in Merchtem voor de eerste keer in haar geschiedenis met een volle lijst naar de stembus van 14 oktober trekken. De lijst is zeer divers en komt op voor een menselijker, eerlijker en gezonder Merchtem.

Groen Merchtem komt op voor een mensvriendelijke mobiliteit: autoluw centrum, belangrijke rol voor voetgangers en fietsers en openbaar vervoer, en dan pas de auto.
Groen Merchtem komt uiteraard op voor meer groen en wil het getekende burgemeestersconvenant voor het drastisch terugstoten van de CO2 tegen
2030 serieus in handen nemen.
Groen wil ook opkomen voor een sociaal beleid, meer sociale woningen, betaalbare plaatsen in zorgcentrum en assistentiewoningen.

Dit alles wil Groen realiseren samen met heel de bevolking in heel zijn diversiteit, die in alles transparant moet kunnen participeren en betrokken worden van af de start van elk nieuw project.
Daarom wordt de lijst van Groen Merchtem gevuld met mensen die op die punten expert zijn en hun waarde hebben bewezen.

Onze lijsttrekker is verkeersdeskundige ook beroepshalve en zit als zodanig ook in de gemeentelijke commissie voor mobiliteit.

De 2° op de lijst was de laatste 6 jaar provincieraadslid en trekt nu ook de provincielijst Vilvoorde voor Groen.
Onze lijstduwer was 4 jaar gemeenteraadslid en trok met haar tussenkomsten en verwezenlijkingen de aandacht van iedereen.
Verschillende kandidaten zijn beroepshalve of in bijberoep of als vrijwilliger bezig met de groene ruimte.
Verschillenden zijn in hun vrije tijd bezig met de integratie van nieuwkomers zowel op taalkundig vlak als op sociaal vlak. Kandidaat 9 is op dit moment OCMW raadslid.
Verschillende kandidaten zijn afkomstig van andere landen zoals Colombia, Congo en dichterbij Nederland.
We hebben ook 3 kandidaten jonger dan 30 jaar (kandidaten 4,5 en 14) en een prille 30er op 12.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?