Groen licht voor zes grote restauratieprojecten in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor zes grote restauratieprojecten in Vlaams-Brabant. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 2.839.786,21 euro toe.

"De afgelopen decennia is de wachtlijst voor restauratiepremies steeds langer geworden. Door de regelgeving te wijzigen en in te zetten op standaardpremies die onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten financieren en die een beperkte administratieve actie vragen, vermijden we grote restauratiedossiers in de toekomt. Daarnaast wordt de historische wachtlijst afgebouwd. Deze zes projecten kwamen daarvoor in aanmerking", aldus minister Matthias Diependaele. "Investeren in ons onroerend erfgoed draagt in de eerste plaats bij tot werkgelegenheid in de bouw- en restauratiesector. Maar door ons patrimonium te gebruiken als cultureel en toeristisch uithangbord levert deze investering op termijn ook een economische en maatschappelijk meerwaarde op. We maken van Vlaanderen een aantrekkelijke plek om in te wonen, om te ondernemen, te bezoeken en van te genieten."

Overzicht

Restauratie van de Kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt in Merchtem: Het dak van de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt in Merchtem wordt gerestaureerd. De dakstructuur en de dakbedekking moeten aangepakt worden, de glas-in-loodramen worden gerestaureerd en krijgen voorzetbeglazing, de elektrische bekabeling wordt vernieuwd en het interieur wordt geschilderd. Daarnaast krijgen de schilderijen in de kerk ook een restauratiebeurt. Voor de restauratie is een premie van 608.506,80 euro toegekend. 

De Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt kerk is een imposante kerk die in verschillende bouwcampagnes tot stand kwam en ook een mengeling van stijlen vertoont. Het westportaal is afkomstig van de abdij van Affligem. In de kerk staat het 13e-eeuwse beeld van Onze-Lieve- Vrouw ter Noodt. Bij speciale gelegenheden wordt in de kerk het Onze-Lieve-Vrouw ter Noodtlied gezongen. De kerk werd in 1938 beschermd als monument. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40236

Restauratie van de Sint-Pieterskerk in Mazenzele (Opwijk):  Het interieur van de Sint-Pieterskerk in Mazenzele (Opwijk) werd in de jaren 1950 op een minder geslaagde manier gerestaureerd. De muren en gewelven werden ontpleisterd en mooie details zoals pilasters en kapitelen werden vernietigd. Deze ongelukkige restauratiekeuzes voor het interieur worden nu hersteld. Bijkomend zullen het houten meubilair, de beelden en de schilderijen een conservatiebehandeling krijgen. Tegelijkertijd wordt ook het orgel hersteld. Dat orgel staat in de kerk van Nijversele. Het wordt voor restauratie naar het atelier van de orgelbouwer gebracht en nadien opnieuw gemonteerd in de Sint-Pieterskerk. Voor de restauratie van de kerk en het orgel is een premie van 720.497,27 euro toegekend.

Het oudste deel van de Sint-Pieterskerk in Opwijk is de toren - vermoedelijk 13e-eeuws - samen met de eerste drie traveeën van de middenbeuk. Deze toren, in vroeggotische stijl, vertoont nog heel wat romaanse elementen. Rond 1653 en in 1835 werd de kerk uitgebreid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de toren zwaar beschadigd. De kerk werd in 1997 beschermd als monument. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/76333

Restauratie van de slotmuur van de Abdij van Averbode in Scherpenheuvel: De slotmuur van de Abdij van Averbode met bijhorend tuinpaviljoen en de Z. Arnikiuskapel, wordt gerestaureerd. Zo worden onder andere funderingen verstevigd, steunberen hersteld, de lei-, lood- en zinkbekleding van de daken wordt vernieuwd, gevels worden hervoegd en het glas-in-lood van de kapel wordt opgeknapt. De slotmuur is beeldbepalend op de site: ze geeft aan welke delen enkel voor de norbertijnen zijn en welke delen toegankelijke zijn voor gasten. Ze geeft het volledige abdijdomein ook een herkenbaar gezicht. De muur is momenteel instabiel. Het tuinpaviljoen en de Z. Arnikiuskapel maken integraal deel uit van de slotmuur. Voor de restauratie is een premie van 390.548,58 euro toegekend. 

De norbertijnenabdij van Averbode is een bijzondere plaats, gesitueerd op de grens van het Hageland en de Kempen. De abdij werd in 1134-1135 gesticht vanuit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen op initiatief van graaf Arnold II van Loon. Tot op vandaag - en dus al meer dan 875 jaar - leven, bidden en werken er norbertijnen. Op de abdijsite werd veel gebouwd, afgebroken, opgebouwd, vernieuwd en gerestaureerd. De gebouwen die nu de Abdij van Averbode vormgeven, zijn het resultaat van een eeuwenlange en boeiende bouwgeschiedenis die op haar beurt een weerspiegeling is van het wel en wee van de abdij doorheen de eeuwen. Een constante in de lange (bouw)geschiedenis is de gemetselde bakstenen slotmuur die het gehele abdijdomein omringt en omarmt. Delen van de slotmuur dateren vermoedelijk uit de beginperiode van de abdij, uit de twaalfde eeuw. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42758

Restauratie van de Sint-Michielskerk in Leuven: De gevels en de daken van het koor van de Sint-Michielskerk in Leuven worden gerestaureerd. Ook de noordelijke en zuidelijke zijkapellen en de bijgebouwen krijgen een opknapbeurt. Voor de restauratie is een premie van 872.092,80 euro toegekend.

De Sint-Michielskerk aan de Naamsestraat in Leuven is een barok bouwwerk, gebouwd tussen 1650 en 1670. De imposante voorgevel met haar rijke, barokke versiering illustreert de geest van de contrareformatie. Het kerkgebouw moest een onvergetelijke indruk maken op de gelovigen opdat zij zouden volharden in hun katholiek geloof. De kerk werd in 1940 beschermd als monument. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/42131

Restauratie van de Pastorie Sint-Maurus in Holsbeek: Voor de Pastorie Sint-Maurus is Holsbeek zijn grote onderhoudswerken gepland. De gevels en de daken worden opgeknapt. Bij de dakrestauratie worden ook de structuur van het dak zelf, de zoldervloer en de wanden aangepakt. Voor de restauratie van de pastorie is een premie van 130.497,02 euro toegekend.

De Sint-Maurus pastorie is een bak- en zandstenen dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw. In 1976 werd het gebouw beschermd als monument. Samen met de Sint-Maurus parochiekerk vormt de pastorie een beschermd cultuurhistorisch landschap. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43598

Restauratie van de Sint-Servatiuskerk in Kortenaken: De Sint-Servatiuskerk kampt met stabiliteitsproblemen. Restauratiewerken zullen ervoor zorgen dat dit probleem opgelost wordt. Het metselwerk en de houten structuur worden hersteld en verstevigd. Daarna zal ook het stucwerkplafond hersteld en herschilderd worden. Voor de kerkhofmuur - die ook al jaren in de stutten staat met stabiliteitsproblemen - worden ondertussen ook de nodige stappen gezet. Voor de restauratie van de kerk is een premie van 117.643,74 euro toegekend.

De Sint-Servatiuskerk in Kersbeek is door haar hogere ligging te midden van een ommuurd kerkhof en door haar karakteristiek volume en silhouet een dominante factor in het dorpsbeeld. Met haar laatgotisch, begin 17e-eeuws koor getuigt ze van het laat doorleven van de gotiek op het platteland. Bijzonder markant is de classicistische beuk. De kerk werd in 2001 beschermd als monument. Het orgel in de kerk werd al twintig jaar eerder beschermd, in 1981. Meer info over het monument: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/43334

(Foto: Sint-Pieterskerk in Mazenzele)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?