Groen licht voor windturbines in Merchtem

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning goed voor twee windturbines van Aspiravi in Merchtem.

De provincie Vlaams-Brabant keurde de milieuvergunning van Aspiravi NV goed voor de uitbating van 2 windturbines aan het Brusselbaantje in Merchtem. Beide windturbines hebben een vermogen van 3,5 MW, goed voor de energievoorziening van 3.500 gezinnen, en worden geplaatst in het agrarisch ruilverkavelingsgebied rond Peizegem. "Door de aanwezigheid van twee hoogspanningslijnen is de impact van de windturbines op het landschap minimaal. De woningen liggen op voldoende afstand zodat ze geen hinder zullen ervaren. De geluidsnormen worden dag en nacht nageleefd", aldus de argumentatie voor de goedkeuring.

"We gaan als provincie voor hernieuwbare energie, waaronder windenergie," zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. "Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Duurzame energiebronnen geven onmiddellijk positieve milieueffecten vermits ze geen CO2 uitstoten. Willen we klimaatneutraal worden tegen 2040, dan moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren, want we moeten immers 80 tot 95% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2011."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?