Groen dient bezwaren in tegen Ruilverkaveling Gooik

Gisteren liep het openbaar onderzoek af over de milieugevolgen van een ruilverkaveling in Gooik. Groen diende bezwaren in nj Gooik en de omliggende gemeenten.

 Eerder was er al een ander openbaar onderzoek over het ruilverkavelingsplan zelf. Het openbaar onderzoek over de milieugevolgen werd ook in de buurgemeenten van Gooik georganiseerd. Dat is wettelijk verplicht omdat de impact van een ruilverkaveling uiteraard de gemeentegrenzen overstijgt. zie: VLM

 Groen Pajottenland diende bezwaar in tegen het milieueffectenrapport (MER) van de ruilverkaveling bij de gemeentne Gooik, Pepingen, Roosdaal, Lennik en Herne. “Als streekpartij vinden we het belangrijk om dit dossier samen op te volgen, gezien de duidelijke impact op de buurgemeenten (zowel milieugevolgen als precedentswaarde). Het milieu effecten rapport wijst op heel wat negatieve gevolgen en risico's die een ruilverkaveling zou meebrengen, o.a. voor akkervogels, insecten en andere natuur- en landschapswaarden. We vragen stopzetting van het ruilverkavelingsplan en stellen een 'Plan Boeren-Bruegel' voor als alternatief. ”, aldus Groen Pajottenland.

 Volledige tekst van bezwaar: bezwaarschrift Groen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?