Gouverneur breidt captatieverbod kwetsbare waterlopen in Vlaams-Brabant uit

Door de droogte is het waterniveau in heel wat Vlaams-Brabantse waterlopen onder de kritische drempel gezakt. Daarom breidt de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant het captatieverbod vanaf 30 mei uit.

“We zien aan peilmetingen en terreinwaarnemingen dat de waterpeilen de afgelopen week verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf zaterdag 30 mei het bestaande captatieverbod van 21 mei uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

ZENNEBEKKEN

  • Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi en de Zenne

DENDERBEKKEN

  • Het stroomgebied van de Mark
  • De stroomgebieden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Papenmeersbeek, de Steenhoutmeersbeek en de Wolfputbeek
  • Het stroomgebied van de Hollebeek, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek
  • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek

NETEBEKKEN

  • Het stroomgebied van de Herseltseloop

DEMERBEKKEN

  • Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer

DIJLEBEKKEN

  • Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle

Uitzondering op dit verbod  is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

“We willen ook onze oproep aan de Vlaams-Brabanders hernemen om spaarzaam om te gaan met water. Water is een kostbaar goed. Kwistig omgaan met water is vandaag meer dan ooit uit den boze”, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?