Gouverneur bezocht 65ste en laatste gemeente van zijn ronde

Net geen jaar geleden, op 12 oktober startte provinciegouverneur Jan Spooren zijn ronde van Vlaams-Brabant in Leuven. Vandaag op 30 september bezocht hij met Ternat de 65e en laatste gemeente in onze provincie.

[Archief: Provinciegouverneur Jan Spooren op bezoek in Lennik / Provinciegouverneur Jan Spooren op bezoek in Gooik / Provinciegouverneur Jan Spooren op bezoek in Galmaarden / Provinciegouverneur Jan Spooren brengt bezoek aan Halle / Provinciegouverneur op werkbezoek in Opwijk / Gouverneur op bezoek in Dilbeek]

De gouverneur trok voor elk bezoek ruim een halve dag uit. “Als nog altijd relatief nieuwe gouverneur vond ik het belangrijk om Vlaams-Brabant beter te leren kennen en persoonlijk kennis te maken met de colleges en administraties van al onze lokale besturen. Tijdens die bezoeken leerden zij mezelf en mijn dienstverlening kennen en vernam ik waar hun prioriteiten en uitdagingen lagen. We namen telkens ook de gelegenheid te baat om een aantal concrete moeilijke dossiers te bespreken, waaraan ik samen met mijn kabinet een opvolgingsactie zal koppelen”, zegt Jan Spooren.

De 65 bezoeken hebben de gouverneur gesterkt in de opvatting dat de lokale besturen de echte hoekstenen vormen van ons bestuurlijk landschap en stelde hij een aantal algemene tendensen en uitdagingen vast. Zo is het overduidelijk dat de bestuurskracht van lokale besturen enorm onder druk staat door de opeenvolging van crisissen zoals de pandemie, de opvang van Oekraiense oorlogsvluchtelingen, de energiecrisis en de toenemende inflatie. Bovendien worden al maar meer opdrachten vanuit de hogere bestuursniveaus overgeheveld naar de gemeenten, die vaak niet over voldoende personeel en financiële middelen beschikken om deze allemaal gerealiseerd te krijgen, bovenop hun eigen lokale beleid. “Ik zie wel dat elk bestuur deze bijkomende taken opneemt en hiermee vol overgave en goede moed aan de slag gaat,” aldus de gouverneur. “Maar ik kon wel vaststellen dat zeker de kleinere gemeenten het vaak moeilijk hebben om alles te blijven bolwerken. Bovendien woedt er ook bij de lokale besturen een “war on talent” om voldoende nieuwe personeelsleden aan te trekken”. Ook op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen er verschillende uitdagingen in onze provincie. “Men worstelt lokaal vooral met een doordachte aanpak van het sluipverkeer en het inzetten op een duurzaam en haalbaar ruimtegebruik”, aldus de gouverneur.

“Die Ronde van Vlaams-Brabant was een complexe logistieke operatie en een serieuze tijdsinvestering, maar het was zeker de moeite waard” besluit de gouverneur. “Ik ben ervan overtuigd - en heb al ervaren - dat deze bezoeken de samenwerking vergemakkelijken, en dat de hoge drempel –die vaak gepaard lijkt te gaan met de titel van “gouverneur”- een heel stuk verlaagd is. Daarom dat hij ook na deze ronde de relaties met de lokale besturen goed zal onderhouden. Zo nodigt hij alle 65 burgemeesters uit op een heus netwerkevent, dat op 26 oktober zal door gaan op het provinciehuis, en waar de voornaamste conclusies van zijn bezoeken zullen worden voorgesteld.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?