Gouden Sint-Romboutskruis uitgereikt aan Hilda Van Obbergen

Zondag 27 november reikte pastoor Penne, in naam van aartsbisschop kardinaal Jozef De Kesel, het gouden Sint-Romboutskruis uit aan Hilda Van Obbergen. Dit gebeurde aan het einde van de zondagsmis in de Sint-Martinuskerk te Tollembeek, enkele dagen voor haar 90e verjaardag.

 Hilda Maria Van Obbergen, geboren te Steenokkerzeel op 29 november 1926 en woont in de  Hernestraat  in Tollembeek. Zij is sinds 2009 weduwe van Victor Dehandschutter.

Pastoor Penne somt haar ongelooflijke uitgebreide   dienstbaarheid aan de Kerkgemeenschap op.

“Ze stichtte in Tollembeek de Eucharistische Kruistocht, samen met Zuster Alexandra. Dit deed ze tot 1949. Ze heeft nog steeds een grote devotie voor de zalige Priester Poppe.

In de toenmalige Boerinnenbond nam ze de zorg voor de jonge gezinnen op zich. Dat heeft ze enkele jaren gedaan. 

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen in Tollembeek werd door haar en haar man mee opgericht, daar is ze 50 jaar actief in geweest.

Ze heeft zich mee ingezet om geld in te zamelen zodat er vier torenuurwerken op de kerktoren geplaatst konden worden.

Twaalf jaar lang ging ze met de jeugd op van KLJ en Chiro op kamp en sliep ze  in tenten.

Twaalf jaar was ze voorzitster van Okra Tollembeek, ze zit nog steeds in het bestuur.

Nog steeds is ze actief voor Broederlijk Delen en Ziekenzorg.

Van kort na haar huwelijk tot enkele jaren geleden heeft Hilda in het bestuur van KVLV gezeten.

Sinds 1974 zingt ze in het kerkkoor van Tollembeek.

Ze heeft zich ingezet om in het voormalige klooster een thuis voor de parochianen te hebben.

Hilda heeft een groot gezin, ze is de moeder van 8 kinderen, 22 kleinkinderen en al 18 achterkleinkinderen, een familie van 84 mensen… Ook al was er haar grote gezin, wanneer ze haar om hulp vroegen heeft ze altijd geholpen met veel plezier. Het laat haar de vraag stellen “Hoe heb ik het kunnen doen met zo een groot gezin ?”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?