‘Gooikse toren van Bruegel is luchtkasteel’

In het voorjaar 2017 diende gemeente Gooik een subsidieaanvraag in bij de provincie om een toeristische uitkijktoren van 140.000 euro te bouwen aan Pervivo (Christusbeeld) op de Kesterheide. In augustus van datzelfde jaar werden de subsidies goedgekeurd voor 'het plaatsen van een Bruegel-uitkijktoren op de site Kesterheide'.

Alwin Loeckx van Groen Gooik vraagt zich af wat de gemeente de voorbije 2 jaar heeft aangevangen met dit grote bedrag en heeft het subsidiedossier opgevraagd bij de provincie. “We stellen in de eerste plaats vast dat de timing helemaal verkeerd loopt. Het was de bedoeling om de toren tijdig klaar te hebben om aan te sluiten bij de herdenking van Bruegel die dit jaar plaatsvindt in het Pajottenland. Daar is echter nog lang geen sprake van, want de gunning aan een uitvoerder door de gemeente moet zelfs nog gebeuren, hoewel dit volgens de projecttiming al meer dan een jaar geleden zou moeten gebeurd zijn.”

Volgens de projectaanvraag moet de uitkijktoren er staan tegen juli 2019. “Maar doordat dit dossier slecht opgevolgd wordt door de gemeente is dat een totaal onrealistische timing geworden.  Gooik zal dus veel geld uitgeven om achter de feiten aan te lopen want de Bruegeltoren zal er pas staan na het Bruegeljaar.” Groen klaagt ook aan dat de buurtbewoners tot nu toe op geen enkele manier betrokken werden, wat toch wel heel vreemd is want een toeristische toren in je buurt houdt veel risico in op overlast en is vergunningsplichtig.

Groen ziet in het project een kleine 'Toren van Babel'

 

Naast bovenstaande vragen over de dure prijs en slecht beheer, heeft Groen ook een fundamentele bedenking. Alwin Loeckx: “Een enorm dure uitkijktoren op de Kesterheide, moet dat nu echt? Kan de gemeente haar geld niet beter investeren in natuurontwikkeling op Kesterheide in plaats van in overbodige infrastructuur? Tot nu toe heeft de gemeente nog geen enkele euro besteed aan natuurprojecten op Kesterheide. Nochtans zijn er veel kansen voor natuur- en landschapsherstel op deze plaats, want wat oudere bewoners zullen zich herinneren dat dit eertijds een prachtig gebied vol heide en brem was."

Beter investeren in natuur

De oplossing ligt nochtans voor de hand, volgens Groen: de onhaalbare plannen voor een dure uitkijktoren stopzetten en het geld in de plaats daarvan investeren in aankoop en inrichting van meer bos en natuur op de Kesterheide. “Dat is driedubbele winst: meer natuur, een mooier landschap en een prachtig gebied waar alle Gooikenaars en anderen welkom zijn! We begrijpen dat er ook in infrastructuur moet geïnvesteerd worden, zoals bijvoorbeeld het heel positieve project plattelandscentrum Paddenbroek. Maar we vragen evenwaardige aandacht voor investeringen in de natuur en het landschap, dat tenslotte de basis vormt van ons Bruegellandschap”, aldus Loeckx.

Het bruegeljaar over 2019 tillen

Burgemeester Michel Doomst geeft toe dat er vertraging zit op het project. “Maar wij zien het op langere termijn.  We willen de bruegelbeleving ook na 2019 verder laten duren. We denken dat de  bruegelbeleving ook in de toekomst linken moet blijven hebben. We willen iets waar we kunnen blijven achter staan. We zullen zien wat het geeft.”

Doomst herinnert er aan dat het project er kwam in overleg met de provincie en wordt gerealiseerd met een subsidie van Pajottenland Plus van 120.000 tot 130.000 €. Het is de bedoeling om drie ‘kijkkaders’ naar het landschap te plaatsen in Sint-Pieters-Leeuw, Lennik en Roosdaal en een kunstwerk als ‘landmark’ op Kesterheide. Dat project is goedgekeurd op de gemeenteraad. Het is de bedoeling om van uit Paddenbroek maar ook van uit de rest van het Pajottenland een bredere bruegelbeleving te organiseren.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?