Gooikse scholenloop haalt recordbedrag op voor Rode Kruis Gooik-Lennik

Eind september liepen de kinderen van de Gooikse scholen opnieuw de ziel uit hun lijf. De kinderen lieten zich voor hun fysieke inspanningen door ouders, familie, buren,... sponsoren. Deze waren voor deze editie extra gul. Het is dankzij hun steun dat er een mooi bedrag bij elkaar werd gelopen!

Traditiegetrouw lopen alle scholen per graad samen op de atletiekpiste van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen en komen (groot)ouders vocaal ondersteunen tijdens de loop.  Om deze editie coronaproof te maken heeft de Sportdienst samen met de collega’s van de dienst Vrije Tijd en de dienst Openbare Werken extra inspanningen geleverd om de loop per school en in de buurt van de school te organiseren, zonder supporters.

Even traditiegetrouw gaat een gedeelte van deze opbrengst naar een goed doel. Dit jaar werd het Rode Kruis Afdeling Gooik-Lennik gekozen. Om de juiste hulpmaterialen te kopen, zijn zij aangewezen op de steun van de bevolking.

Maar, voor het eerst in bijna 60 jaar konden de vrijwilligers in april geen stickers verkopen door COVID-19. Dat heeft ernstige gevolgen voor de financiële middelen van de lokale Rode Kruisafdeling.

Met de sponsorloop kan alvast een stukje gecompenseerd worden. Het Rode Kruis Afdeling Gooik-Lennik ontvangt een cheque van 2000 euro, bij elkaar gelopen door de Gooikse kinderen.

Sportmateriaal

Daarnaast is er jaarlijks ook ruimte voor de aankoop van nieuw sportmateriaal voor onze Gooikse schoolgaande jeugd. Met het overige bedrag werden intussen lange turnmatten en een nieuwe springplank aangekocht, die tijdens de lessen Lichamelijke Opvoeding gebruikt kunnen worden.

Ingezonden foto


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?