Gooikse schepen betrekt inwoners bij dierenwelzijn

Gooik wil de komende jaren uitgroeien tot een echte diervriendelijke gemeente. Het schepencollege stelde een schepen van dierenwelzijn aan omdat in onze samenleving het dier steeds meer een belangrijke plaats krijgt.

De kersverse schepen denkt daarvoor aan een reeks werkpunten, die ze zeker nog wil uitbreiden. “We krijgen veel meldingen over zwerfkatten. Ik wil zeker ook een belangrijke beslissing rond verbieden van vuurwerk op tafel gooien”, zegt schepen van dierenwelzijn Christa Dermez.

Zwerfkatten en vuurwerk

 “Heel veel inwoners vragen ons iets te doen an het probleem van overlast door zwerfkatten. We gaan daarom een zwerfkattenbeleid en sterilisatiecampagnes uitbouwen.”

 Ook tijdens de laatste eindejaarsperiode was er op de sociale media veel kritiek te lezen op het vuurwerk dat heel wat dieren op stang jaagt. In de politiezone Pajottenland verbiedt het politiereglement het afsteken van vuurwerk tenzij de burgemeester toestemming verleent. “Als je echt een diervriendelijke gemeente wil zijn moet je ook een verbod op vuurwerk er door duwen. Nu moet je toelating vragen maar hoe kan je dat allemaal controleren. Een algemeen verbod is veel duidelijker”.

 Veder wil de schepen duidelijke informatie rond dierenwelzijn aan de inwoners vertrekken en voorlichtingscampagnes  organiseren in de scholen. “We gaan ook verwaarlozing of misbruik van dieren opsporen in samenwerking met onze veiligheidsdiensten en voor de opvang de nodige overeenkomsten met asielen en politie sluiten. Diervriendelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld het uitdelen van de mezenbollen in onze Gooikse scholen  gaan we verder uitbouwen. We gaan ook huisdierensticker voor de brandweer ter beschikking stellen. En zo zullen er de komende jaren nog vele initiatieven volgen”, zegt de schepen.

 Inspraak

Om al deze taken te combineren is er een strategische visie en beleid nodig. “Een schepen van dierenwelzijn zorgt daarvoor. Zo komt dierenwelzijn op de politieke agenda te staan. In functie van burgerparticipatie zal ik weldra een oproep doen naar onze Gooikse inwoners om een werkgroep van dierenwelzijn op te richten. Ik weet zeker dat er erg veel mensen hier mee begaan zijn. Zo zullen al deze voorstellen besproken en kunnen gedragen worden door de bevolking.  Ik krijg hierbij ook alvast de steun van gemeenteraadslid Pascale Souffriau die het welzijn van dieren ook nauw aan het hart draagt”, aldus Christa Dermez.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?