Gooikse oppositie geeft 527 bezwaarschriften af tegen ruilverkaveling

De Gooikse afdelingen van Groen, N-VA, sp.a en Forza Azura (liberalen) hebben samen 527 bezwaarschriften tegen de plannen voor ruilverkaveling in Gooik overhandigd aan de afgevaardigde van de minister. Buiten deze bezwaarschriften die inwoners via de partijen hebben ingediend, hebben mensen ook heel wat bezwaren rechtstreeks overgemaakt aan de gemeente en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

 “De Gooikenaars wijzen dus massaal de plannen voor een ruilverkaveling in Gooik af. Door deze actie samen op te zetten met diverse politieke partijen maken we duidelijk dat dit verzet tegen de ruilverkaveling de partijpolitiek overstijgt”, stelt de oppositie vast.

 Er loopt op dit moment een openbaar onderzoek naar de gevolgen van een grootscheepse ruilverkaveling op het grondgebied van Gooik. Bij een ruilverkaveling ruilen grondeigenaren één of enkele stukken land met elkaar met de bedoeling hier een gemeenschappelijk voordeel uit te halen.

 Dwingend

 “In de ruilverkaveling die nu op tafel ligt in Gooik gebeurt alles op een dwingende basis zonder een degelijke kosten-baten analyse voor de Gooikse landbouwers en Gooikenaars. Meer nog, aan dit project hangt een prijskaartje van minstens 16,9 miljoen Euro vast. Zelfs degenen die geen land bezitten betalen mee, want de gemeente deelt in de kosten en betaalt haar deel met de gemeentebelastingen waar elke Gooikenaar aan bijdraagt”, stellen de oppositiepartijen.

 “ Eerdere bevragingen en debatten maakten duidelijk dat de grote meerderheid van de Gooikenaars geen ruilverkaveling wil maar de CD&V-meerderheid bleef koppig haar zin doordrijven. Ondertussen is de Vlaamse Landmaatschappij volop gronden aan het opkopen waardoor de prijzen kunstmatig opgedreven worden voor de Gooikse boeren, en de jonge mensen die in Gooik hun toekomst willen uitbouwen. Dit alles gebeurt onder het mom van de vele extra wandelwegen voor de Gooikenaars, terwijl de gemeente er nu al niet in slaagt de huidige wandelwegen te onderhouden. De ruilverkaveling vormt bovendien een ernstig gevaar voor het mooie Pajots landschap en de biodiversiteit die deze mooie streek kenmerkt.”

 “Tot verwondering van velen blijkt nu dat CD&V Gooik tot net na de lokale verkiezingen wachtte om het openbaar onderzoek naar de ruilverkaveling aan te kondigen, terwijl er tijdens de campagne met geen woord over gerept werd, maar nu komt alles in een stroomversnelling omdat de bevriende minister Schauvliege dit dossier snel moet kunnen goedkeuren voor de volgende Vlaamse verkiezingen van  mei 2019!  Voor de gezamenlijke Gooikse oppositie is dit kiezersbedrog en geeft dit weer op welke manier de CD&V Gooik wil verder besturen”, besluiten de oppositiepartijen N-VA, Groen, Forza Azura en SP.A.

"Vandaag werden uiteindelijk maar liefst 530 bezwaarschriften ingediend, en ondertussen blijven er maar binnenstromen. Morgen worden er nog een heel pakket bezwaarschriften afgegeven op het gemeentehuis. amen met het indienen van honderden bezwaarschriften die de mensen zelf gaan afgeven kunnen we stellen dat dit project zeer veel weerstand opwekt en geen draagvlak heeft. We roepen de meerderheid dan ook op om werk te maken van een alternatief dat wel gedragen kan worden door de Gooikse gemeenschap, waarvoor mogelijkheden genoeg bestaan. Het is ook VLM die deze alternatieven kan uitvoeren, gaande van Landinrichtingsprojecten tot Plattelandsprojecten. De oppositiepartijen N-VA, Groen, Forza Azura en SP.A roepen de CD&V-meerderheid op om naar de eigen burger te luisteren en werk te maken van deze alternatieven", aldus   Kristoff Hemelinckx, fractieleider N-VA gemeenteraad Gooik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?