Gooikse Odisee-studente geeft tips voor leerkrachten in bachelorproef

GOOIK - Wat kunnen leerkrachten doen om spijbelen tegen te gaan? Op die vraag geeft Nathalie Droesbeke, studente Secundair onderwijs aan hogeschool Odisee, een antwoord in haar bachelorproef. “Leraars moeten een positief klimaat in de klas creëren,” vertelt ze, “bijvoorbeeld door de leerlingen te waarderen en een goede band op te bouwen.”

‘Plustaal’ gebruiken

Spijbelen is een groeiend probleem in Vlaanderen. In het schooljaar 2014-2015 werden ruim 5.000 spijbelaars geregistreerd. “Maar leraren kunnen zelf heel wat doen om het probleem te voorkomen”, vertelt Nathalie Droesbeke, die aan Odisee de opleiding Secundair onderwijs volgt. In haar bachelorproef onderscheidt Nathalie verschillende manieren om spijbelen te voorkomen. Ten eerste is het van belang om verbondenheid te creëren, zo zegt ze. “Dat doe je onder meer door verwachtingen te scheppen. Zo geef je jongeren meer zelfvertrouwen.” Daarnaast is ook een positief school- en klasklimaat belangrijk. Daar dragen leerkrachten toe bij wanneer ze hun feedback positief uitdrukken met zogeheten ‘plustaal’. “Dat wil zeggen: vermijd negatieve feedback en formuleer liever in positieve bewoordingen.”

Geef jongeren autonomie

Ook een positieve leraar-leerlingrelatie is niet te overschatten. “Als die er is, dan voelen de leerlingen zich meer betrokken bij de les, tonen ze meer leerbereidheid en halen ze betere resultaten. Ex-spijbelaars geven zelf aan dat ze die band met hun leraar nodig hebben om weer op het rechte pad te komen.” En ten slotte is ook motivatie essentieel. Een leraar kan motivatie creëren door de jongeren autonomie te geven, en door ze het gevoel te geven dat ze iets waard zijn. “Met mijn onderzoek wil ik leerkrachten er uiteindelijk op attent maken dat ze een grote invloed kunnen uitoefenen op jongeren, en spijbelgedrag dus aanzienlijk kunnen verkleinen”, zegt Nathalie. “Met al deze tips kunnen leraars er mee voor zorgen dat jongeren zich veilig en goed voelen op school.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?